BÜYÜKŞEHİR GÜNDEMİ BELİRLENDİ
banner57

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 13 Ocak 2021 Çarşamba günü gerçekleştireceği Ocak 2021 dönemi meclis toplantısının gündemini BİK ilan yayın portalı ilan.gov.tr aracılığı ile yayınladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13 üncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince 13 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14.00’te Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksek Okulu Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olan Ocak 2021 dönemi meclis toplantısında yer alacak gündem maddeleri şunlar oldu:

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi gereğince Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından, gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin Meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle Denetim Komisyonu oluşturulması.
   
 2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13 üncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinin çalışma günleri ve tatil ayının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
   
 3. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde gereğince Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısının sesli veya görüntülü cihazlarla kayıt altına alınması hususunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 4. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32 nci maddesine göre Meclis Başkanı ve Üyelerine Meclis Toplantılarına ve İhtisas Komisyonları Toplantılarına katıldıkları her gün için 39 uncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Huzur Hakkı Ödeneğinin tespit edilmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek karar alınması.
   
 5. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 20 nci maddesi gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlarına ödenecek brüt aylık ücretin belirlenmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 6. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15 inci maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesi gereğince İhtisas ve Denetim Komisyonlarında yararlanılacak Uzman Kişilere ödenecek ücretin belirlenmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 7. 2021 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti (A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti 2(b) ile (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümündeki ücretlerin belirlenmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 8. İtfaiye Dairesi Başkanlığı envanterinde kayıtlı bulunan 59 EF 192 plakalı itfaiye aracının (1984 model Ford marka arazöz) Kırklareli İli Belediye Başkanlığının 08.12.2020 tarih ve 25777 sayılı yazılı talebine istinaden kendi kurumları adına hibe verilmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 9. İlimiz, Malkara İlçesi, Camiatik Mahallesi, tapuda 388 ada 31 parselde kayıtlı taşınmazın cephe aldığı 12 metrelik sokak ile çevresindeki diğer 12 metrelik sokağın isminin bulunmadığının tespit edildiği belirtilmiş olup, söz konusu parsele inşaat ruhsatı yazılabilmesi ve numarataj açılabilmesi için ismi bulunmayan sokaklara isim verilmesi talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 81 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 inci maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 10. İlimiz, Çerkezköy ilçesi, İstasyon Mahallesi sınırları içerisinde muhtelif donatı alanlarına ilişkin ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarih ve 918 sayılı Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yönelik hazırlanan 08.12.2020 tarih ve E-22654 sayılı Tekirdağ Valiliği-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 11. İlimiz, Marmaraereğlisi ilçesi, Sultanköy Mahallesi, 2045 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2019 tarihli ve 506 sayılı Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yönelik hazırlanan 07.12.2020 tarihli ve E-82648598-300- 22636 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 12. İlimiz, Kapaklı İlçesi, Mimarsinan (Karaağaç) Mahallesi, 565 ada 1 nolu parselde 'Depo ve İşyeri Amaçlı İnşaat' yapılması konusunun 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı 2.74 Plan Hükmü kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 13. İlimiz, Kapaklı İlçesi, Fatih Mahallesinde bulunan, 102. Caddeden başlayıp 104. Caddede biten 109. Caddenin isminin "Nadir Tütüncü Caddesi" olarak değiştirilmesi yönünde alınan Kapaklı Belediye Meclis Kararının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 81 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 inci maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması
   
 14. 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) fıkrası gereğince, mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan ilimiz Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesi, 2547 nolu parselde, 731,58 m² yüzölçümlü, “3 katlı betonarme belediye hizmet binası ve kargir kahve ve arsası” vasıflı taşınmazın, “Süleymanpaşa Belediyesi tarafından belediye hizmetlerinde” kullanılmak üzere, Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devir edilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 15. 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) fıkrası ve 18 inci maddesinin (e) fıkrası gereğince, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığının olumlu görüşlerine istinaden, ilimiz, Çorlu ilçesi, Hatip Mahallesi 2709-2074-2694 ve 2096 nolu adalar arasında kalan alanda “Trafik Eğitim Parkı” tesisinin bulunduğu ve uygulama imar planlarında “Kent Parkı”(Afet Toplanma Merkezi) olarak belirlenen, toplam yüzölçümü 33.219,40 m2 olan alanda arta kalan 27.755,00 m2 lik kısmının tamamının, Çorlu Belediyesi tarafından yapılması planlanan “Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Projesi” kapsamında Çorlu Belediyesine 25 yıl süre ile bedelsiz olarak kullanım hakkının verilmesi, Çorlu Belediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokol yapmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK’a yetki verilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 16. İlimiz, Süleymanpaşa İlçesinde ÖPA-1 Alanında tarihi bina çevresinin düzenlenmesine yönelik park projesine uygun olarak hazırlanan "Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, ÖPA-1 Tarihi Bina Çevresi Park Alanına İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği" Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararında belirtilen düzeltmeler yapılarak görüşülmek üzere Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmiş olup; konuya ilişkin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yaptığı düzeltmelerin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması
 17. Ergene-1 OSB sınırları içerisine dahil edilmek istenen Ergene İlçesi, Vakıflar Mahallesi'nde 0 ada 1497 ve 1498 parsel numaralı taşınmazlar hakkında Kurumumuz görüşünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(n), Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 18. İlimiz, Saray İlçesi, Yuvalı Mahallesi, 2507 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 19. İlimiz, Saray İlçesi, Büyükyoncalı-Bozoba Mahallesi, 2379 nolu parsele ilişkin sunulan Saray Belediye Meclisinin 14.11.2019 tarih ve 275 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 08.01.2020 tarih 93 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına dair hazırlanan Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 23.07.2020 tarih ve E.12172 sayılı değerlendirme raporuna istinaden alınan Saray Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 637 sayılı kararının onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 20. İlimiz, Saray İlçesi, Büyükyoncalı-Bozoba Mahallesi, 875 nolu parsele ilişkin sunulan Saray Belediye Meclisinin 14.11.2019 tarih ve 277 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 08.01.2020 tarih 89 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına dair hazırlanan Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 23.07.2020 tarih ve E.12172 sayılı değerlendirme raporuna istinaden alınan Saray Belediyesi Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 634 sayılı kararının onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 21. İlimiz, Saray İlçesi, Büyükyoncalı-Aziziye Mahallesi, 724 nolu parsele ilişkin Saray Belediye Meclisinin 14.11.2019 tarih ve 273 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 08.01.2020 tarih 90 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına dair hazırlanan Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 23.07.2020 tarih ve E.12172 sayılı değerlendirme raporuna istinaden alınan Saray Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 635 sayılı kararının onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 22. İlimiz, Saray İlçesi, Büyükyoncalı-Aziziye Mahallesi, 24 nolu parsele ilişkin sunulan Saray Belediye Meclisinin 14.11.2019 tarih ve 276 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 08.01.2020 tarih 92 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına dair hazırlanan Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 23.07.2020 tarih ve E.12172 sayılı değerlendirme raporuna istinaden alınan Saray Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 636 sayılı kararının onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 23. İlimiz, Saray İlçesi, Büyükyoncalı-Merkez Mahallesi, 3196 ve 3197 nolu parsellere ilişkin sunulan Saray Belediye Meclisinin 14.11.2019 tarih ve 274 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 08.01.2020 tarih 94 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına dair hazırlanan Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 23.07.2020 tarih ve E.12172 sayılı değerlendirme raporuna istinaden alınan Saray Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 638 sayılı kararının onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 24. İlimiz, Çerkezköy ilçesi, Çerkezköy 1.Etap Revizyon - 2.Etap Revizyon - 3.Etap 2.Kısım Revizyon - 4.Etap Revizyon ve Veliköy Revizyon Uygulama İmar planlarına ilişkin Çerkezköy Belediye Meclisinin 06.09.2019 tarih ve 77 sayılı kararı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2019 tarih ve 1009 sayılı kararıyla onaylandığı, plan değişikliği hakkında 09.10.2020 tarihli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü raporu Çerkezköy Belediye Meclisinde görüşülmüş olup; konuya ilişkin alınan 06.11.2020 tarih ve 103 sayılı kararının Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 25. İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi, 2214 ada 3 parsel numaralı, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait taşınmaza ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2020 tarihli ve 242 sayılı Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin hazırlanan 18.12.2020 tarihli ve E.23447 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Plan İnceleme Raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 26. İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1480 numaralı adanın batısında yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin Süleymanpaşa Belediyesince sunulan, daha önce Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2020 tarihli ve 776 sayılı Kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan ve askı süresi içinde yapılan itirazın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2020 tarihli ve 1149 sayılı Kararıyla kabul edilmesi sonrasında 25.11.2020 tarihinde yeniden askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı ilanı içinde yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 27. İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi, 2214 ada 3 parsel numaralı, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait taşınmaza ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2020 tarihli ve 243 sayılı Kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine dair hazırlanan 18.12.2020 tarihli ve E.23447 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Plan İnceleme Raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 28. Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan ilimiz Süleymanpaşa ilçesi, Selçuk Mahallesi, 625 nolu parselde kayıtlı, 11.000,00 m² yüzölçümlü, “mezarlık” vasıflı taşınmazın, 6360 sayılı Kanun ile 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince mezarlıkların sorumluluğu büyükşehir belediyelerine bırakıldığından, söz konusu taşınmazın Süleymanpaşa Belediyesinin 04/02/2020 tarihli, 57 sayılı meclis kararına istinaden 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz olarak devir alınması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 29. İlimiz, Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 202 ada 9 parsel ve 203 ada 12 parsele ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 02.12.2020 tarih ve 2019/224 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 30. İlimiz, Çorlu ilçesi, Şeyhsinan Mahallesi, 1430 ada 4 nolu parsele ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 02.12.2020 tarih ve 2020/223 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 31. İlimiz, Çorlu ilçesi, Önerler Mahallesi, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304 ve 2307 numaralı parsellere ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 02.12.2020 tarih ve 2020/222 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 32. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşıt Yolu Kenarlarında Yapılacak ve Açılacak (Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Bakım ağı dışında Kalan Karayollarında) Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi ile ilgili ücret tarifeleri önerisinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
   
 33. Çerkezköy Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2019 tarih ve 770 Sayılı Kararı ile S, J, M ve T plaka hakkı iptal edilen ya da edilecek olan hak sahiplerine Af Kararı alındığı, UKOME kararları ile plakaları aktif hale getirmeleri uygun görülen araçların Ukome Kararları tebliğ tarihinden itibaren 60 gün süre ile araçlarını faaliyete geçirerek yol belgesi alınması şartı bulunduğu, ülke genelinde yaşanan pandemi ve esnek çalışma gerekçesi ile İcra Daireleri, Tescil Büroları ve Noterler Birliğinin tam randımanlı çalışamadıkları, üyelerinin ilgili yönetmeliklere uygun araçları temin etmek için il dışına çıkarak araç arayışlarına girmek zorunda olduğu ve çıkan yasaklar dolayısıyla zorlaştığından dolayı UKOME kararlarında verilen 60 günlük sürelerin sonlarına yaklaşıldığı ve ek süre verilmesi talep edilmektedir. Ek'te sunulan diğer mükelleflerde UKOME kararları gereği tebliğ tarihinden itibaren kendilerine verilen 60 günlük sürelerin ertelenmesi talepleri bulunmakta olup; mevcut başvuruların Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması. 
 34. Belediye birimlerinden gelen, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması.
   
 35. Büyükşehir Belediye Meclisinin Aralık 2020 Döneminde yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için TIKLAYINIZ

Haber Merkezi

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.