Yaşar Dallıı
Yaşar Dallıı
Yazarın Makaleleri
SULARI KARIŞMAYAN DENİZLER
Bundan 40 yıl kadar önceydi. Dünya çapında büyük bir deniz araştırmacısı olan  Fransız Kaptan Kusto'nun TRT TV'de dizi filmi yayınlanıyordu.  Herkes tarafından merakla ve ilgi ile izlenen bu dizi film birkaç yıl devam...
BAL ARISI-2
BALIN VÜCUDA FAYDALARI Balın insan vücuduna faydaları şöyledir: Bal mideyi kuvvetlendirir, karın ağrısına, kansızlığa, yaraların çabuk iyileşmesine, tansiyonun düşürülmesine, sıcak bal şerbeti ise kabızlığın giderilmesine faydalıdır....
BAL ARISI-1
Arı deyince, arının bal arısı, sarıca arı ve eşek arısı gibi bir çok çeşitleri bulunmaktadır. Her derde deva olan bal, 1 gram ağırlığında ve ufacık bir hayvan olan bal arısı tarafından çiçeklerden ve meyva ağaçlarından mevsiminde...
SÜT FABRİKALARI HAYVANLAR
Allah'ın insanlara bahşettiği en büyük nimetlerden birisi de yarattığı süt fabrikalarıdır. Bu fabrikaların hammaddesi ottur ve yemdir.  Hayvanlar yazın yediği yeşil ottan, kışın yediği kuru ot, kuru yem ve kuru samandan bembeyaz...
AYRI YAPIDAKİ ÇİFT KUTUPLAR
Dünyamız farklı yapıda 2 kutuplu olarak yaratılmıştır. Allah insanların her zaman, her an gördükleri meyvaları da dünyamızın tam bir benzeri olarak 2 kutuplu olarak yaratmıştır. Meyvalar gibi sebzeleri de ve tüm canlıları da ayrı yapıda...
ALLAH’IN İBRETLİ KARIŞIMLARI
2 gaz birleşiyor, hava oluşuyor. 2 gaz birleşiyor su oluşuyor. 2 zehir birleşiyor, tuz oluşuyor. HAVANIN OLUŞUMU: Başta insan ve tüm canlıların yaşaması için olmazsa olmazlardan olan ve onsuz bir dakika bile yaşamak mümkün olmayan, kirlenen...
SUR, KIYAMET ve AHİRET
Her şeyin bir sonu olduğu gibi, kıyametin kopmasıyla da dünyanın ve kainatın da sonu olacaktır. Allah'tan başka hiçbir şey baki değildir. Allah her şeye bir ömür takdir ettiği gibi, Güneş'e, Ay'a, yıldızlara ve dünyamıza...
YÜZDE 70 ORANTISI
Yeryüzüne ibret gözüyle bakıp incelediğimiz ve bilginlerin bilgilerini incelediğimizde, bazı orantı benzerliklerini görüyoruz. Mesela insan vücudunun yüzde 70'i sudan oluşuyor. Aynı şekilde dünyamızın yüzeyi de yüzde 70 su ile kaplı...
GÜNEŞ SİSTEMİ İNSAN VE ATOM -2
ATOM: Kur'an'da Sebe suresinin 3. Ayetinde adı geçen 'Semalarda ve arz'da zerre miktarı da olsa, bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa muhakkak açık bir kitaptadır.” Sebe-3 Yukarıdaki ayette 'zerre”den daha küçük...
GÜNEŞ SİSTEMİ İNSAN VE ATOM -1
Güneş sistemi insan ve atom her üçünde de tam bir sistem benzerliği var. Yaratılışımız gereği bizim gözlerimiz sadece yeryüzündeki varlıkları görebiliyor. Çok büyükler alemi ile çok küçükler alemini göremiyoruz. Çok büyükler alemini...
GÜNEŞ, AY VE YILDIZLAR
Gökyüzüne baktığımızda gözlerimizle 3 büyük yaratılmışı görürüz. Güneş, ay ve yıldızlar. Kur'an-ı Kerim'de; '(Allah) O ki yedi kat gökleri yaratmıştır. O Rahman'ın yarattıklarında hiçbir düzensizlik göremezsin....
AY MUCİZESİ
Hz. Muhammed'e Peygamberilik gelmiş, Mekke'de dinini yaymaya çalışıyordu. Bunun için insanlara bazı mucizeler gösteriyordu. Fakat Mekkeli putperest müşrikler inanmak için çok daha büyük mucizeler AY'ın iki parça olmasını istiyorlardı....
40 SAYISININ HİKMETLERİ
40 sayısının da çeşitli hikmetleri vardır. Birinci hikmeti Peygamberimiz Hz. Muhammed'e peygamberliğin 40 yaşında gelmiş olmasıdır. Kadınların hamilelik süresi 40 haftadır. Lohusalık süresi 40 gündür. Büyükbaş hayvanların gebelik...
7 SAYISININ HİKMETLERİ
Kur'an-ı Kerim'de göklerin 7 kat olduğu beyan edilir. '(Allah gökleri 7 kat) 7 sema olarak tanzim etti (düzenledi).” Bakara Suresi Ayet 29. Astronomi bilginleri tarafından dünyamızın atmosfer tabakasının 7 kat, 7 tabakadan oluştuğu...
3 SAYISININ HİKMETLERİ
Allah'ın tek olduğunun delili olarak, yerde ve gökteki her şeyi Allah'ın ayrı kalıpta, farklı yapıda yaratmasından sonra 3 sayısının da önemli hikmetleri vardır. Yeryüzündeki yaratılanlara ibret gözüyle baktığımızda, bu durumu...
GÖZLERİMİZ
Allah'ın tek olduğunun delili olarak her insanın gözleri farklı yapıda yaratılmıştır. Göz insan vücudunun en önemli organlarından biridir. Göz insan vücudunun dışa açılan bir penceresidir. Gözün değeri para ile de ölçülemez....
NAMAZLARIN FAZİLETLERİ
Namazlarda değer farkı, fazilet farkı ve derece farkı vardır. Namazlar başlıca farz namaz, vacip namaz ve sünnet namaz olarak üç gruba ayrılırlar. FARZ NAMAZLAR: Farz namazların içinde de derece farkı vardır. Cuma namazı birinci derecede...
GÖKYÜZÜNE BAKIŞ
Kur'an-ı Kerim'de İhlas Suresi'nin birinci ayetinde 'De ki, O ALLAH birdir.” Yine Saffat Suresi'nin 7'inci ayetinde de 'Şüphesiz sizin ilahınız (Allah) birdir. Ayetlerde geçtiği gibi Allah birdir, birleri sever...
YERYÜZÜNE BAKIŞ
Kuran-ı Kerim'deki İhlas Suresi'nin birinci ayetinde,  'De ki, O ALLAH birdir.” Allah birdir ve birleri sever ve her şey birden başlar. Yeryüzüne baktığımızda yaratılan canlı/cansız her şeyin ayrı kalıpta, farklı şekilde...
KAİNAT ve İNSANIN YARATILIŞI
Allah 7 kat göğü ve yeri yaratmış. Gökte güneşi, ayı ve yıldızları ver etmiş, insanların istifadesine sunmuştur. Yeryüzünü de döşeyip yaymış, düzenlemiş ve insanların hizmetine vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de yaratılış...
ALLAH BİRDİR, BİRLERİ SEVER
Kur'an-ı Kerim'in ihlas suresinin birinci ayetin mealinde 'De ki; O ALLAH birdir, yazılıdır. Allah birleri sever. Biz bu ayetin ışığında çevremize, yeryüzüne ve gökyüzüne ibret gözüyle bakıp incelediğimizde her şeyin ayrı...
İSLAM ve İNANÇ
İslama giriş, Lailahe İllallah Muhamedin Resulullah diyerek kelime-i şehadetle başlar. Amentü'nün içindeki imanın 6 şartına inanmakla tamamlanır. İmanın 6 şartı şunlardır: 1-Allah'a inanmak 2-Meleklere inanmak 3-İlahi kitaplara...