Refik ENGİN
Refik ENGİN
Refik ENGİN
Yazarın Makaleleri
TRAKYA VE BALKANLARDAKİ TÜRKLERİN KÖKENİ
Günümüzde halkımız kökenlerini öğrenmek için internetten nüfus kayıtlarına girmektedir. Hiçbir zaman arşivler kitaplar size istediğiniz bilgileri tam verememektedir. Çünkü kayıtlar kısa ve kısıtlı olarak genelde şikâyet veya olaya...
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TRAKYA VE BALKANLARDA KURBAN -6
Saçı yabancı soya mensup olan bir kızı kocasının soyunun ataları ve koruyucu ruhları tarafından kabul edilmesi için yapılan bir kurbn ayini alıntısıdır. (Enginer,1997:124,125) Aynı inancın olduğunu gösteren başka bir kayıtta şu şekildedir....
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TRAKYA VE BALKANLARDA KURBAN -5
Türklerin İslâmiyet'ten evvelde kurban gelenekleri vardır. Kurban sözcüğünün, İslâmiyet'in Türkler arasında yayılmaya başladığı IX-X. y.y.'larda Türk boyları arasında kullanılmaya başlandığı yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır....
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TRAKYA VE BALKANLARDA KURBAN -4
Yine Hacc suresinin 34-35. ayetlerinde kurbanla ilgili olarak şöyle denilmektedir: ' Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine O'nun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık.”...
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TRAKYA VE BALKANLARDA KURBAN -3
Burada aracının kutsanışı; aracının kurbandan belirli yerleri pay olarak yemek üzere alışı; kurbanın kanının, yağının sürülerek ya da serpilerek kutsallığın temas yoluyla aktarılması pratikleri de yer almaktadır. Tevrat'ın bu...
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TRAKYA VE BALKANLARDA KURBAN -ıI
TEVRAT İNCİL VE KUR'AN A GÖRE KURBAN KONUSU. TEVRAT 'a göre Kurban konusu: İbrahim'in karısı Sara'dan çocuğu olmaz. Tanrı'dan bu konuda yardım ister. Tanrı, bu isteğinin yerine gelmesi için kimi hayvanları keserek büyüsel...
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TRAKYA VE BALKANLARDA KURBAN -ı
2004 yılında Can yayınlarından basılan Amuca Kabilesi'nde ve Trakya'da Kurban Geleneği kitabımda kurban konusunu yazmıştım. Burada kısa bir özetini sunuyorum. Kurban konusunda engin bilgilerinden yaralandığım 2009 yılında kaybettiğimiz...
TEKİRDAĞ’DA YAŞAMAK
Tekirdağ ilimiz uzun zamandır göç almaktadır. Göç her zaman, beraberinde sorunları da yanında getirmektedir. Günümüz şartlarında sorunların, hep başkaları tarafından çözümlenmesi beklenir. Hâlbuki kişisel olarak bazı sorunları çözmek...
TEKİRDAĞ VE KÜLTÜR
Göç nedeniyle ilimize gelen farklı kültürler araştırılmalı Gelişen Tekirdağ'ımızda artan nüfus ile birlikte pek çok değişik kültüre sahip insanlar da gelmektedir. Değişik kültüre sahip toplulukların Tekirdağ'ımıza uyum...