Ahmet ÜSTÜBEÇ
Ahmet ÜSTÜBEÇ
Yazarın Makaleleri
13 KASIM KURTULUŞ BAYRAMI
Tekirdağ 600 yıllık tarihi boyunca gerek konumu gerekse verimli toprakları ile Traklar, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlı Devleti gibi çeşitli devlet ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.  Tekirdağ Türkiye'nin pekçok açıdan...
“İman ve İstikamet”
İstikamet, müslümanın bu dünyadaki yolculuğunun adıdır.  Hayatı her an dosdoğru yol, sırat, müstakim üzerinde bulundurma hassasiyetini gösterebilmektir. Rabbimize iman ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'in mesajları doğrultusunda...
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Cumhuriyetimizin kurucusu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanımız olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu.  Babası Ali Rıza Bey, annesi Zübeyde Hanım'dı. Atatürk 10 Kasım 1938 Perşembe İstanbul...
BESMELENİN FAZİLETLERİ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillâhirrahmanirrahim sözcüğü esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla anlamına gelir. Besmele, Kur'an-ı Kerim'in bir ayetidir.  Besmele okuyarak, işlerimizin kolaylaşmasını...
HAKLI COŞKU CUMHURİYET BAYRAMI
Cumhuriyet kelimesi yönetimde çoğulculuk ve çoğunluğun yönetimde söz sahibi olması anlamına gelir. Cumhuriyete taşıyan etkenler 1877 1878 Osmanlı Rus Savaşı, Meşrutiyet, Meşrutiyet'in ilanı, Balkan Savaşları, toplu göçler, Çanakkale...
İLİM ADAMI
Hadis, tefsir, fıkık gibi dini ilimlerde cihanda eşine rastlanmayacak muazzam eserler vererek zirveye ulaşan müslümanlar, fenni ilimlerde de cihana medeniyet ışıkarı saçmışlardır.  İlme saygılı batılı mütefekkirlerinde kabul ettiği...
Farklı bir hizmet köşe yazarları buluşması
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 11 İlçede hizmet veren yerel basının köşe yazarları Des Otel konferans salonunda bir araya geldi. Açılış konuşması Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak tarafından...
İMAM HATİP OKULLARI
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak açılan ve genel orta öğretim sistemi içerisinde yer alan köklü kurumlarımızdandır bu kurumlar. 1924 tarihli tevhidi Tedrisat kanuna dayalı olarak kurulmuştur. 13.10 1951 tarihli ve 601 sayılı...
DÜNYA HAYATI
İnsan, Allah'ın mükemmel bir biçimde yarattığı ve yeryüzündeki halifesi olan bir varlıktır.  Allah dünyanın içindeki varlıkları insanın emrine vermiştir.  Bu konuda Casiye süresi 13. ayette: ' Göklerde ve yerdeki herşeyi...
BU VATAN BİZE EMANETTİR
Allahu Teala insanı en güzel surette yaratmıştır. Akıl gibi üstün yetenekle donatmış, yer ve gökleri ve bunlar da olan her şeyi ona hizmet için var etmiş ve sayılamayacak kadar nimetler vermiştir. Vatan, üzerinde yaşadığımız sınırları...
TEMİZLİK İMANDAN GELİR
Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicfret ettiklerinde ilk iş olarak, Kuba Mescidini inşa etmişlerdir.  Bu mescidin inşasında peygamberimize yardımcı olanları ve bu mescidin seçkin cemaatinin temizliğe gösterdikleri özen sebebiyle...
İBADET ETMEK
İnsanı yoktan vareden ve varlığından haberdar eden, Allahü teala yarattığı insanın kendisini tanımasını ve ona ibadet etmesini emrediyor. Ancak bu sayede kötülüklerden ve sonuç olarak da Allah'ın azabından korunabileceği bildiriliyor. ...
CAMİ ADABI NASIL OLMALI?
İslam dini Müslümanlar arasında sevgi ve şefkati, birlik ve beraberliği, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla bir çok kurum meydana getirmiştir. Bu kurumların başında cami gelmektedir. Cami kelimesi toplayan demektir. Müslümanları...
MÜSLÜMANIN YOLCULUĞU
İstikamet, müslümanın bu dünyadaki yolculuğunun adıdır.  Hayatı her an dosdoğru yol, sırat, müstakim üzerinde bulundurma hassasiyetini gösterebilmektir.  Rabbimize iman ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'in mesajları doğrultusunda...
İLİM VE İRFAN YUVASI
Allah'ın Biz kullarına ilk emri oku diye başlıyor yaratan Rabb'inin adıyla Oku  o insanı bir Aşılanmış yumurtadan yarattı Oku insana bilmediklerini kalemle yazmayı öğreten Rabbim en büyük Kerem sahibidir ilim en büyük pâyedir...
TEVEKKÜL ETMEK
Tevekkül insanın her işinde Allah'a güvenmesi ve ona dayanmasıdır. Bu inanç insana güç verir, kuvvet verir. Allah'a tevekkül müminin niteliklerindendir. Kuran'ı Kerim'de yüce Rabbimiz Enfal Suresi 2. Ayeti Kerimede, 'Müminler,...
Muharrem Ayı
Muharrem ayı,islami kültürde önemli bir yere sahiptir.Muharrem ayı müminlerce ganimet ve fırsat bilinmesi gereken kıymetli bir aydır. Hicri senenin ilk ayı ilahi feyz ve bereketin diğer aylar arasında ayrı bir yeri vardır.Muharrem ayı savaşmanın...
VAKIF ESERLERİNİ KORUMAK
Vakıf, bir kimsenin malını şahsi mülkiyetinden çıkarıp Allah rızası için, belirli şart ve gaye ile hayır hizmetine ebediyyen sadaka olarak vermesidir. Vakıf malı satılamaz, kimsenin mülkiyetine geçirilemez, gayesinin dışında kullanılamaz....
ZAFERLER AYI AĞUSTOS
İnsanların dokunulmaz kabul ettiği, mahrem saydığı din, vatan, bağımsızlık gibi bir takım değerler vardır Dinimizde de dokunulmaz kabul edilen bu değerlere sahip çıkmak önemsenmiş, bunları korumak uğruna verilen mücadele kutsal sayılmıştır....
HESAP GÜNÜ
Dünya fanidir. Dünyadaki herşeyde fanidir. Baki olan yalnız Allah (c.c.) dir. Ohalde bu dünyada kimse kalmayacaktır. İstesede istemesede herkes yolcudur ahiret yolcusudur. Dönüş Allah'a dır. Kuran-ı Kerim'de bize haber vermiştir ki...
ALLAH’A YAKINLAŞMAK KURBAN
Kurban, Allah'a yakınlaşma vesilesidir. Hz. Âdem'den bu yana devam eden kurban uygulaması, bizi Allah'a yakınlaştıran ibadetlerden biridir. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için şu dört şart aranmaktadır. Bunlar...
HAC
Hac sözlükte saygıdeğer makamlara isteyerek ziyarette bulunmak demektir. Dindeki anlamı ise ihrama girerek belli günde Arafat'ta bulunmak ve kabeyi usülüne uygun olarak ziyaret etmektir. İslam dininin beş temel esasından biri olan hac Hz.Peygamberin...
HAYAT VE DİN
Bizleri yoktan var eden, en güzel sürette yaratan Allahü Teala iyiyi kötüyü, doğruyu yanlıştan, ayırdedebilecek akıl nimeti ihsan etmiştir. Dünya ve Ahiret işlerimizi düzenleyen ve hükmü kıyamete kadar baki olan, Kuran gibi bir mukaddes...
BESMELE İLE İŞE BAŞLAMAK
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillâhirrahmanirrahim sözcüğü esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla anlamına gelir. Besmele, Kur'an-ı Kerim'in bir ayetidir. Besmele okuyarak, işlerimizin kolaylaşmasını isteriz....