Ahmet ÜSTÜBEÇ
Ahmet ÜSTÜBEÇ
Yazarın Makaleleri
TEVEKKÜL ETMEK
Tevekkül insanın her işinde Allah'a güvenmesi ve ona dayanmasıdır. Bu inanç insana güç verir, kuvvet verir. Allah'a tevekkül müminin niteliklerindendir. Kuran'ı Kerim'de yüce Rabbimiz Enfal Suresi 2. Ayeti Kerimede, 'Müminler,...
Muharrem Ayı
Muharrem ayı,islami kültürde önemli bir yere sahiptir.Muharrem ayı müminlerce ganimet ve fırsat bilinmesi gereken kıymetli bir aydır. Hicri senenin ilk ayı ilahi feyz ve bereketin diğer aylar arasında ayrı bir yeri vardır.Muharrem ayı savaşmanın...
VAKIF ESERLERİNİ KORUMAK
Vakıf, bir kimsenin malını şahsi mülkiyetinden çıkarıp Allah rızası için, belirli şart ve gaye ile hayır hizmetine ebediyyen sadaka olarak vermesidir. Vakıf malı satılamaz, kimsenin mülkiyetine geçirilemez, gayesinin dışında kullanılamaz....
ZAFERLER AYI AĞUSTOS
İnsanların dokunulmaz kabul ettiği, mahrem saydığı din, vatan, bağımsızlık gibi bir takım değerler vardır Dinimizde de dokunulmaz kabul edilen bu değerlere sahip çıkmak önemsenmiş, bunları korumak uğruna verilen mücadele kutsal sayılmıştır....
HESAP GÜNÜ
Dünya fanidir. Dünyadaki herşeyde fanidir. Baki olan yalnız Allah (c.c.) dir. Ohalde bu dünyada kimse kalmayacaktır. İstesede istemesede herkes yolcudur ahiret yolcusudur. Dönüş Allah'a dır. Kuran-ı Kerim'de bize haber vermiştir ki...
ALLAH’A YAKINLAŞMAK KURBAN
Kurban, Allah'a yakınlaşma vesilesidir. Hz. Âdem'den bu yana devam eden kurban uygulaması, bizi Allah'a yakınlaştıran ibadetlerden biridir. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için şu dört şart aranmaktadır. Bunlar...
HAC
Hac sözlükte saygıdeğer makamlara isteyerek ziyarette bulunmak demektir. Dindeki anlamı ise ihrama girerek belli günde Arafat'ta bulunmak ve kabeyi usülüne uygun olarak ziyaret etmektir. İslam dininin beş temel esasından biri olan hac Hz.Peygamberin...
HAYAT VE DİN
Bizleri yoktan var eden, en güzel sürette yaratan Allahü Teala iyiyi kötüyü, doğruyu yanlıştan, ayırdedebilecek akıl nimeti ihsan etmiştir. Dünya ve Ahiret işlerimizi düzenleyen ve hükmü kıyamete kadar baki olan, Kuran gibi bir mukaddes...
BESMELE İLE İŞE BAŞLAMAK
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillâhirrahmanirrahim sözcüğü esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla anlamına gelir. Besmele, Kur'an-ı Kerim'in bir ayetidir. Besmele okuyarak, işlerimizin kolaylaşmasını isteriz....
TEKİRDAĞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MEZUNLAR GÜNÜ
Okulun Tarihçesi: Okulumuz İmam Hatip okullarını yaptırma ve yaşatma derneğinin çabalarıyla 1965 yılında temeli atılmıştır. 1967-1968 eğitim öğretim yılında 153 öğrenci ile eğitime başlayan Tekirdağ İmam Hatip Okulu 1974-1975 döneminde...
ÇANAKKALE ZAFERİ
Müslüman Türk tarihinin eşsiz zaferlerinden biride Çanakkale Zaferi'dir. Çanakkale Zaferiğ Müslüman Türk askerinin, iman azminin, din ve vatan sevgisinin unutulmaz belgesidir. Çanakkale Zaferi, dini ve vatanıyla ve bütün mukaddes değerleriyle...
GERÇEK KUL
Kuranı Kerimin isimlerinden biri olan Furkan süresinde müminlerin vasıfları şöyle dile getiriliyor: ' Rahmanın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir.” ( Furkan süresi) Müminler, Rahmanın has kullarıdır. Rahmanın...
İman Nedir?
Bir kimsenin müslüman olabilmesi için ilk önce iman etmesi lazımdır. İman nedir? İman inanmaktır. İslam'da iman ise, yüce Allah'ı melek vasıtası ile peygamberimize gönderdiği emirlerin hepsine toptan inanmaktır. İslama giriş kapısı...
VAKIF SİSTEMİ
Vakıf, bir kimsenin malını şahsi mülkiyetinden çıkarıp Allah rızası için, belirli şart ve gaye ile hayır hizmetine ebediyyen sadaka olarak vermesidir. Vakıf malı satılamaz, kimsenin mülkiyetine geçirilemez, gayesinin dışında kullanılamaz....
BESMELE VE ÖNEMİ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillâhirrahmanirrahim sözcüğü esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla anlamına gelir. Besmele, Kur'an-ı Kerim'in bir ayetidir. Besmele okuyarak, işlerimizin kolaylaşmasını isteriz....
ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Yeryüzünde hiçbir sistem, hiçbir ideoloji, hiçbir din islam dini kadar okumaya, öğrenmeye ve ilme önem vermemiştir. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Yüce Allah Alak Suresi birinci ve beşinci ayetlerde 'Yaratan Rabbinin adıyla...
HZ. MUHAMMED(S.A.V.)’İN DOĞUMU MEVLİD KANDİLİ
Kameri aylardan Rebiülevvel ayının 12. gecesi sene Miladi 571 tarihlerini gösteriyordu. Mekke şehrinin Abdülmuttalip mahallesinde zukakı meclis adı verilen sokakta bir doğum. Nebilerin, velilerin, kürrelerin sevgilisi, imanlı gönüllerin şaşmaz...
TEKİRDAĞ’IN KURTULUŞU
Tekirdağ 600 yıllık tarihi boyunca gerek konumu gerekse verimli toprakları ile Traklar, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlı Devleti gibi çeşitli devlet ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Tekirdağ Türkiye'nin pekçok açıdan merkezi...
ÇOCUK VE DİN
İbadet kulun Allahın emirlerini yerine getirip yasakladığı şeylerden kaçması, ona kayıtsız şartsız teslim olması demektir. Yaratılışı gayemizde budur. Aileyi aile yapan neslin devamı olan evlatlarımız dünya hayatının süsüdür. Bazıları...
CUMHURİYET BAYRAMI
Cumhuriyete giden yolumuzda karşı karşıya bulunduğumuz toplumsal felaket, felaketlerin en büyük olduğu gibi, arada gösterdiğimiz kahramanlık ve başarıda dünyanın en büyük başarısıdır. Mill,i Mücadeleninde Cumhuriyetinde baş mimar Mustafa...
CUMA GÜNÜNÜN HİKMETİ
Cuma imanlı gönüller için yüce manalar taşıyan muhteşem bir bayram günüdür. Cuma islamın faziletli ve mübarek günlerinden biridir. Cuma günü müslümanlarınn bayramıdır. Cuma günü cuma namazı kendisine farz olan her müslüman cuma namazını...
HAYATIMIZDA DİNİN ÖNEMİ
Bizleri yoktan var eden, en güzel sürette yaratan Allahü Teala iyiyi kötüyü, doğruyu yanlıştan, ayırdedebilecek akıl nimeti ihsan etmiştir. Dünya ve Ahiret işlerimizi düzenleyen ve hükmü kıyamete kadar baki olan, Kuran gibi bir mukaddes...
CAMİ VE CEMAAT ADABI
İslam dini Müslümanlar arasında sevgi ve şefkati, birlik ve beraberliği, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla bir çok kurum meydana getirmiştir. Bu kurumların başında cami gelmektedir. Cami kelimesi toplayan demektir. Müslümanları...
Süleymanpaşa İlkokulu’ndan Bir İlk Daha
Süleymanpaşa İlkokulu 2018-2019 Eğitim ve öğretim döneminde, okula uyum haftası sürecinde, okulda kullanılan akıllı tahta ve öğrenciler için kullanılan materyallerle, Ulusal basında da yer alarak bir ilki daha gerçekleştirdi. Süleymanpaşa...