Poyraz Ülger
Poyraz Ülger
Prof.Dr.Poyraz Ülger
Yazarın Makaleleri
TÜRKİYE “SOL”U ARIYOR
Türkiye'de görünümde iki grup mevcuttur. Birincisi aydınlar yada seçkinler olarak kendilerini tanımlayanlar, ikincisi halk olarak bilinenlerdir. Geçmişten günümüze seçkinler olarak kendini tanımlayanlar, ne yazık ki demokrasiyi tam olarak...
YÖNETİMDE GELECEĞİ YAKALAMA OLGUSU
Yaşama hazırlıklı olmak ve geleceği yakalamak ciddi ve disiplinli çalışma sonucunda yakalanır. Yaşamdaki rekabette üstünlük, yenilikte öncülük, gelişmede yüksek performansı yakalamak gibi süreçlerin tamamının da geleceğe yönelik olduğu...
TEKİRDAĞ’IN “UTANÇ DUVARI”
Bendeniz Tekirdağ'a 1982 yılının son aylarında geldim. O yıl Edirne'de kurulan Trakya Üniversitesi'ne bağlı olarak, Tekirdağ'da kurulan Ziraat Fakültesinde bir doçent olarak göreve başladım. Küçük bir sahil kenti olan...
YAŞAMA DEĞER KATAN “ZAMAN”
Yaşamın ömür olarak tanımlanan sürecinde, çocukluk, delikanlılık, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık peş peşe izler bırakan dilimleridir. Bu dilimlerdeki zaman kendine özgü değerlidir. Zaman bir taraftan bir şeyleri büyütüp olgunlaştırırken,...
2014 YILI BELLEĞİMİZE NELER KATTI?
Bu yazıya başlarken aklıma ilk gelen 2014 yılını geride nasıl bırakıyoruz. Bu yıl yaşamımıza neler kattı. Neleri götürdü. Sevgiden, saygıdan ve dostluktan neleri paylaştık. Kimleri incittik. Özür dilemesini bilebildik mi? Kaç kimsesiz...
YAŞAMI HİSSETMEK
Yaşam denilen ömür, sürekli değişimin içindedir. Bu değişim yaş olarak, görünüm olarak ve bilgilenmiş olarak boyut kazanır. Burada hissederek yaşamı sürdürmek bazı kalıcı ve bazı da geçici birikimler oluşturur. İnsan önce işini,...
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ’NİN KABUL EDİLMESİNİN 66’ncü YIL DÖNÜMÜ
Dünyada bu gün, 10 Aralık 1948 tarihinde, Paris'te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni”, katılan 56 ülkeden 48'inin onayı ile kabul edilmiştir. Kanadalı avukat John Peters...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Bir öğretmen olarak her yıl ben de öğretmenler gününün ve o haftanın içindeki etkinliklerin heyecanını yaşarım. İlk aklıma da, bir akademisyen olarak, ne kadar öğrencilerime yararlı olabiliyorum, bunun sorgulamasını yaparım. Bendeniz...
BİLGİ BİRİKİMİ VE SANAYİ TOPLUMU İLİŞKİLERİ
Canlıların gereksinim duyduğu tüm mal ve hizmetlerin üretilmesi ve gereksinimlerin karşılanmasında en önemli araç bilgidir. Günümüz koşullarında bilgi, ekonominin temel kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle, verimli ve beklenilen...
BİLGİ EROZYONUNUN BEDELİ
Bilgi, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe sözlükte 'öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek olarak, insan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad” olarak tanımlanmaktadır....
KALKINMA VE ÇAĞDAŞLAŞMADA EĞİTİMİN ÖNEMİ
Geçmişten günümüze kalkınmanın ve çağdaşlaşmanın en önemli koşulu, ortak bir kültüre sahip bireyler yetiştiren çağdaş bir eğitim sistemine sahip olmaktır. Kalkınma ve çağdaşlaşma, bir süreç olayıdır. Bu süreç, ülkenin amaçları...
TÜRKİYE(TR) –AVRURA BİRLİĞİ(AB) 2014 YILI İLERLEME RAPORUNDA ÖNE ÇIKAN BEKLENTİLER
1959'da başlayan ve 55 yılı bulan Türkiye-AB ilişkisinin önemli dönemleri olmuştur. Türkiye'de 1999'da aday ülke olarak kabul edilmiştir. Tam üyelik için müzakerelere başlanmıştır. Buna göre de her yıl bir ilerleme raporu...
TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN DÜNYADAKİ YERİ
Son yıllarda bilginin ve yetişmiş insan gücünün önemi arttığından, dünyanın pek çok bölgesinde ve ülkesinde, yükseköğretimde reform çalışmaları yoğunlaştı. Özellikle dünyada ilk on veya ilk yüz, hatta ilk beş yüz üniversitenin...
DÜNYA GIDA GÜNÜ - 1
Bilindiği gibi bundan 31 yıl önce FAO tarafından başlatılan, Dünya Gıda Günü, her yıl 16 Ekimde 'Dünya Gıda Günü” olarak kutlanıyor. Ülkemizde bu konuda başı özellikle üniversiteler çekiyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,...
ÜNİVERSİTELERİN SORUNLARI
Ülkemizde, her yıl Eylül ayının son ve Ekim ayının ilk yarılarında, üniversiteler bir bir yeni akademik yılına başlarlar. Her akademik yılın açılışında, kalıplaşmış açılış konuşmaları geleceğe dağıtılan umutların nutku atılır....
YENİ BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Eğitim, yaşama göz açma ile başlayan ve yaşamdan göçüp gidinceye kadar yaşamı biçimlendiren bir olgudur. Esasında eğitim etkileşimsel bir edimdir. Temelde eğitilen ile eğiten ikilisi arasında gerçekleştirilen bir bilgi aktarımı ve davranış...
CHP’NİN 10’CU KURULTAYINDAN ALINACAK GÖREVLER
YENİDEN BAŞLAMAK
Yaz tatilim nedeniyle Trakya Gazetesindeki haftalık yazılarıma ara vermiştim, Bu yıl yaz ayları oldukça hareketli geçti. Biryandan yine birbirine sövüp sayan siyasilerin boy boy gazete fotoğrafları, bir yandan dünyada görülmemiş miktarda yıllık...
DÜNYA BARIŞ GÜNÜNÜN(01 EYLÜL 2014) DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Dünyayı sarsan en büyük savaş, 1 Eylul 1939 günü başladı. Faşist lider Adolf Hitler ve askerlerinin, Polonya'yı işgalinin üzerinden tam 75 yıl geçti. Ancak savaşlar, çatışmalar, işgaller, sivil ölümleri ve silahlanma çılgınlığı...
ÇEVRE VE İNSAN
KENDİNİ TANIMAK
İnsan kimlik kazanımına aklı yettiği süreçten itibaren başlar ve yaşamın sonuna kadar hep kendi kimliğine eklenti yapar. İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite hep kimlik kazanma basamaklarıdır. İnsan ister istemez yaşam sürecinde başkalarıyla...
NEDEN İYİMSER OLAMIYORUZ?
Her yönüyle 2013 yılı, birçok olaylarıyla iyimserliğimize fazla bir şeyler kattığını sanmıyorum. Hangi gazeteyi, hangi yazarı, hangi bürokratı, hangi devletten geçinenleri, hangi seçilmişi, hangi atanmışı, hangi bilim adamını, hangi...
CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP)’NDE NELER OLUYOR?
Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda, yedi yüz yıllık bir Osmanlı hanedanlığının ihmalleri üzerine, kurtuluş savaşı vererek 'Türkiye Cumhuriyeti” kurulmuştur. Cumhuriyetle birlikte, gelişmiş batı devletlerinin yüz yıllık gelişimine...
SEVGİ PAYLAŞIMININ YAŞAMA KATKILARI
Geçmişten günümüze, yeryüzünde yaşayan her canlının yaşamı içerisindeki bir oluşumu, ömür olarak sürdürmektedir. Bu süreçte, paylaşım ve toplumsal denge ömrün bedeli olarak ortaya çıkan kalıcılık olmaktadır. Yeryüzünde yaşamını...