Poyraz Ülger
Poyraz Ülger
Prof.Dr.Poyraz Ülger
Yazarın Makaleleri
NEDEN KORKU TOPLUMU HALİNE GELDİK? -1
Türkiye'de var olan farklı toplumsal kesimler, birbirlerinin güçlenmesinden, iktidar sahibi olmasından endişeye ve korkuya kapılıyor. Türkiye'de bulunan korku üretme merkezleri, korkuları üreterek, pazarlayarak ve pompalayarak, kendi...
SEVGİNİN ROLÜ
Geçmişten günümüze, yeryüzünde yaşayan her canlının yaşamı içerisindeki bir oluşumu, ömür olarak sürdürmektedir. Bu süreçte, paylaşım ve toplumsal denge ömrün bedeli olarak ortaya çıkan kalıcılık olmaktadır. Yeryüzünde yaşamını...
TEKİRDAĞ’IN ÖNCELİKLERİ
Tekirdağ ili, ülkemizin Avrupa kesiminde yer alması ve İstanbul iline yakın olması nedeniyle, öncelikli sorunlarının ve çözüm olanaklarının bir bütün olarak ele alınması gerekir. Bu konuda günümüze kadar bir çok çalışmalar yapılmıştır....
TEKİRDAĞ’IN TURİZMDE ÖNCELİKLERİ -2
Turizm yönünden, ta tunç devrinden beri yerleşim alanı olması ile birlikte, tarihin tüm devirlerinde birçok medeniyetlere yerleşke olmuş, Edebiyatçı Namık Kemal ve Macar bağımsızlık savunucusu Ferenc Rakoczi bu şehirde yaşamış ünlülerdir....
TEKİRDAĞ’IN TURİZMDE ÖNCELİKLERİ -1
Turizm, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir ülkeye veya bir bölgeye gezmen (turist) çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür. Turistik gezi, insanların...
2016 YILI BELLEĞİMİZE NELER KATTI?
Bu yazıya başlarken aklıma ilk gelen 2016 yılını geride nasıl bırakıyoruz. Bu yıl yaşamımıza neler kattı? Neleri götürdü. Sevgiden, saygıdan ve dostluktan neleri paylaştık? Kimleri incittik. Özür dilemesini bilebildik mi? Kaç kimsesiz...
EĞİTİME GÖNÜL VERENLER
Var olma misyonu eğitim olan tüm Türkiye'ye bu amaç için yayılmış bir dernek ve onu yaşatan insanlardan bu sütunlar aracılığı ile onların eğitime gönül veren katkılarından sizlere bahsetmek istiyorum. Ülkemizde eğitime gönül veren...
EĞİTİM VE YARATICILIK
Yaratıcılık kavram olarak, bir şeyi icat etme, bir yenilik oluşturma yeteneğidir. Başka bir yaklaşımla yaratıcılık, sezgi yoluyla kavramak, tasarlamak, analiz ve sentez yapmak, soru sormak, problem çözmek, eleştirmek, yenilikçi bilgi ve çözüm...
DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ -2
Keza on binlerce insanını ülke değerleriyle alınan silahlarla öldüren, milyonlarca insanını mülteci durumuna düşüren Suriye Diktatöryesi ise insan hakları yönünden başka bir kangrendir. Neredeyse nüfusunun büyük bir bölümü sınır...
DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ -1
Dünyada bu gün, 10 Aralık 1948 tarihinde, Paris'te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni”, katılan 56 ülkeden 48'inin onayı ile kabul edilmiştir. Kanadalı avukat John Peters...
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÖMÜR
Yaşam denilen ömür, sürekli değişimin içindedir. Bu değişim yaş olarak, görünüm olarak ve bilgilenmiş olarak boyut kazanır. Burada hissederek yaşamı sürdürmek önemlidir. Değil bir yılı, bir ayı, bir haftayı hatta bir saati bile olumlu...
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ÜNİVERSİTELERİN YERİ
Bilimsel araştırmalarda üniversitelerin yeri konusunda bazı saptamaları yapabilmek için, öncelikle üniversitelerin işlevini tanımlamak gerekir. Üniversitelerin öğretim ve araştırma olmak üzere iki temel görevi vardır. Bu iki temel görevi...
BENİM ÜLKEM
Benim ülkem, üç tarafı denizlerle çevrili bir Akdeniz ülkesi olarak tanımlanır. Bir bölümü Asya kıtasında, bir bölümü de Avrupa kıtasındadır. Hem Avrupalı ve hem de Asyalı olmak; iki büyük kıtanın özelliklerini taşımak ülkeme...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Bir öğretmen olarak her yıl ben de öğretmenler gününün ve o haftanın içindeki etkinliklerin heyecanını yaşarım. İlk aklıma da, bir akademisyen olarak, ne kadar öğrencilerime yararlı olabiliyorum, bunun sorgulamasını yaparım. Oysa 02...
DÜNYA BARIŞ GÜNÜNÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Dünyayı sarsan en büyük savaş, 1 Eylül 1939 günü başladı. Faşist lider Adolf Hitler ve askerlerinin, Polonya'yı işgalinin üzerinden tam 78 yıl geçti. Ancak savaşlar, çatışmalar, işgaller, sivil ölümleri ve silahlanma çılgınlığı...
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ÜNİVERSİTELERİN YERİ
Bilimsel araştırmalarda üniversitelerin yeri konusunda bazı saptamaları yapabilmek için, öncelikle üniversitelerin işlevini tanımlamak gerekir. Üniversitelerin öğretim ve araştırma olmak üzere iki temel görevi vardır. Bu iki temel görevi...
YENİ BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Eğitim, yaşama göz açma ile başlayan ve yaşamdan göçüp gidinceye kadar yaşamı biçimlendiren bir olgudur. Esasında eğitim etkileşimsel bir edimdir. Temelde eğitilen ile eğiten ikilisi arasında gerçekleştirilen bir bilgi aktarımı ve davranış...
YENİ BİR AKADEMİK YILA BAŞLARKEN ÜNİVERSİTELERİN SORUNLARI
Ülkemizde, her yıl Eylül ayının son ve Ekim ayının ilk yarılarında, üniversiteler bir bir yeni akademik yılına başlarlar. Her akademik yılın açılışında, kalıplaşmış açılış konuşmaları geleceğe dağıtılan umutların nutku atılır....
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÖMÜR
Yaşam denilen ömür, sürekli değişimin içindedir. Bu değişim yaş olarak, görünüm olarak ve bilgilenmiş olarak boyut kazanır. Burada hissederek yaşamı sürdürmek önemlidir. Değil bir yılı, bir ayı, bir haftayı hatta bir saati bile olumlu...
ÜLKEMDE SİYASETİN YÜZÜ
Siyaset geçmişten günümüze hep evrenselliği yakalamak istemiştir. Ancakmilitaristtoplumlarda her zaman siyaset güdümlü halde olmuştur. Toplumun siyaset anlayışı ve kendi haklarını, kendi siyasi katkısıyla oluşturması 1789 Fransız ihtilalıyla...
YÖNETİMDE GELECEĞİ YAKALAMA OLGUSU
Yaşama hazırlıklı olmak ve geleceği yakalamak ciddi ve disiplinli çalışma sonucunda yakalanır. Yaşamdaki rekabetteüstünlük, yenilikte öncülük,gelişmede yüksek performansıyakalamakgibi süreçlerin tamamının da geleceğe yönelik olduğu...
KÖY ENSTİTÜLERİ’NİN 76. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ’NÜN
İkinci Dünya savaşına Türkiye girmemişti. Ancak devam eden savaşın etkilerinden etkilenmiş bir ülkeydi. O yıllarda, halkının yüzde seksene yakını kırsal kesimde yaşıyordu. Henüz temel eğitim olanaklarından yoksundu. Ülkede eğitim seferberliği...
BÜYÜKŞEHİR TEKİRDAĞ’IN İKİNCİ YILI
Hep böyle olmuştur.1950'denbu yana vatandaş seçimden seçime hatırlanmıştır. İster Genel Seçimlerde, ister yerel Seçimlerde aday adayı listeleri çarşaf çarşaf tanıtılır. Bu yeni bir umut diye vatandaş sandıkta tercihini yapar. Bundan...
KİTAP OKUMA KARNEMİZ
Bilindiği gibi1964den beri her yıl Mart ayının son haftasında,yurdumuzda kutlanan 'Kütüphane Haftası”nın bu yıl 52'cisi kutlanmaktadır. Elli iki yıldır kutlanan bu haftanın elbette ki kitap sevgimize ve okuma alışkanlığımıza...