Poyraz Ülger
Poyraz Ülger
Prof.Dr.Poyraz Ülger
Yazarın Makaleleri
İLERLEME RAPORUNDA ÖNE ÇIKANLAR
1959'da başlayan ve 55 yılı bulan Türkiye-AB ilişkisinin önemli dönemleri olmuştur. Türkiye'de 1999'da aday ülke olarak kabul edilmiştir. Tam üyelik için müzakerelere başlanmıştır. Buna göre de her yıl bir ilerleme raporu...
EĞİTİMİN İNSAN YARATICILIĞINA ETKİSİ
Yaratıcılık kavram olarak, bir şeyi icat etme, bir yenilik oluşturma yeteneğidir. Başka bir yaklaşımla yaratıcılık, sezgi yoluyla kavramak, tasarlamak, analiz ve sentez yapmak, soru sormak, problem çözmek, eleştirmek, yenilikçi bilgi ve çözüm...
DEĞİŞİMİN GÜCÜ
Değişim yaşamın halkalarını oluşturur. Doğumdan ölüme kadar oluşan değişimler kendiliğinden bir güçtür. Yaşamın başlangıcında önce emekleme, yürüme, konuşma yaşamın ilk değişimleridir. Ancak yıllar geçtikçe belleğe giren...
“9 ŞUBAT DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ’NÜN” (2017) DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Bilindiği gibi, birçok sağlık ve çevre bilimcileri sigarada birçoğu kanser yapıcı özellikte 4000'den fazla farklı kimyasal madde olduğunu açıklıyor. Bu açıklamalar genelde heryıl 9 Şubatta 'Dünya sigarayı bırakma gününde”...
YENİ YILDAN UMUTLUYUZ
Her yönüyle 2016 yılı, birçok olaylarıyla iyimserliğimize fazla bir şeyler kattığını sanmıyorum. Hangi gazeteyi, hangi yazarı, hangi bürokratı, hangi devletten geçinenleri, hangi seçilmişi, hangi atanmışı, hangi bilim adamını, hangi...
SEVGİNİN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ
Geçmişten günümüze, yeryüzünde yaşayan her canlının yaşamı içerisindeki bir oluşumu, ömür olarak sürdürmektedir. Bu süreçte, paylaşım ve toplumsal denge ömrün bedeli olarak ortaya çıkan kalıcılık olmaktadır. Yeryüzünde yaşamını...
DOĞUM ve ÖLÜM
Yaşama başlamanın doğum, yaşamdan göç etmenin ölüm olduğu; arada var olanın da hayat ya da yaşam olduğu biliniyor. Doğum bizden başkalarının karar verdiği bir olay. Hamileliğin ilk haberi annenin olur. Daha sonra eş, anneler babalar ve...
SOSYAL DEMOKRASİ
Dünyada tarih boyunca toplumsal yaşamda, birçok siyasal rejimler varlık göstermiştir. Yeni siyasal oluşumlar ortaya çıkarken, bir başkası çöküş sürecine girmiştir. Böylece asırlar boyu toplumsal ve ekonomik değerlerde yükselmeler ve yok...
TÜRKİYE’DE YAŞAMAK
Benim ülkem, üç tarafı denizlerle çevrili bir Akdeniz ülkesi olarak tanımlanır. Bir bölümü Asya kıtasında, bir bölümü de Avrupa kıtasındadır. Hem Avrupalı ve hem de Asyalı olmak; iki büyük kıtanın özelliklerini taşımak ülkeme...
SİYASETİN YENİ YÜZÜ
Siyaset geçmişten günümüze hep evrenselliği yakalamak istemiştir. Ancak militarist toplumlarda her zaman siyaset güdümlü halde olmuştur. Toplumun siyaset anlayışı ve kendi haklarını, kendi siyasi katkısıyla oluşturması 1789 Fransız ihtilalıyla...
ÜLKEMİZDE ÖĞRETMEN OLMAK
Bu gün Türkiye'de sürdürülen eğitimdeki bence en önemli tehlike, milli eğitimin yabancılaşmasıdır. Yabancı dille eğitimin yapıldığı ülkelerin başında geliyoruz. Bendeniz 1949 yılında, Malatya ilinin Akçadağ ilçesine bağlı...
OKUMA VE KİTAP
Okumayı ilk öğrendiğim kitap, 'Alfabe” kitabıydı. 'Karga karga gak dedi. Çık şu dala bak dedi” bu cümle çok hoşuma gitmişti. Hasan TETİK eğitmenimden, Mustafa DURMUŞ eğitmenimden çok şeyler öğrendim. Onlar okumayı bana...
SINAV VE EĞİTİM
Eğitim bir bütün ve ciddi bir iştir. Eğitimin gerçek ürününün farkına ancak en erken 5-10 yıl da varılabilir. Eğitim bir süreç olayıdır. Bu süreç ya yavaş yavaş bireyi filizlendirir, ya da bir olumsuzluğa götürür. Ancak yeni arayışlar...
İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜ VE TÜRK İNSANI GERÇEĞİ
İnsan özgürlüğü, birçok düşünürce çeşitli şekillerce tanımlanır. Kimi düşünür insanın 'Tanrının özgür yarattığı insan” olarak özgürlük tanımını yapar. Tanrının insanı doğuştan özgür yarattığı ilkesini kabul...
SOSYAL SORUMLULUK
İş ahlakı ile ilgili olarak çeşitli tanımlamalar yapılmaktadır. İş ahlakı dürüstlüktür. İş ahlakı sözünde durmaktır. İş ahlakı doğruya saygıdır. İş ahlakı hakça davranış ve yapılan haksızlıklara karşı çıkmaktır. Tüm...
EĞİTİM NEDEN ÖNEMLİ?
Geçmişten günümüze kalkınmanın ve çağdaşlaşmanın en önemli koşulu, ortak bir kültüre sahip bireyler yetiştiren çağdaş bir eğitim sistemine sahip olmaktır. Kalkınma ve çağdaşlaşma, bir süreç olayıdır. Bu süreç, ülkenin amaçları...
HİZMETE GÖNÜL VERENLER
2014 istatistiklerine göre ülkemizde 65 bin kronik böbrek hastası bulunmaktadır. Uzmanlar hemen hemen her gün yazılı ve görsel basında, 'tuzu azaltın”, 'fazla su için”, 'sigara içmeyin” diyorlarsa da; gerçeğe en yakın...
DÜNYADA GIDANIN ÖNEMİ
Dünya Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) kaynaklarına göre, bu gün dünyada 37 ülkenin gıda krizi yaşadığı bilinmektedir. Keza 2014 raporuna göre, 7 milyar insanın yaşadığı dünyada açlık çekenlerin sayısı 870 milyonu buluyor. Bu açlığın...
KENDİNİ TANIMAK
İnsan kimlik kazanımına aklı yettiği süreçten itibaren başlar ve yaşamın sonuna kadar hep kendi kimliğine eklenti yapar. İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite hep kimlik kazanma basamaklarıdır. İnsan ister istemez yaşam sürecinde başkalarıyla...
HAYATA TUTUNMAK
Yaşam denilen ömür, sürekli değişimin içindedir. Bu değişim yaş olarak, görünüm olarak ve bilgilenmiş olarak boyut kazanır. Burada hissederek yaşamı sürdürmek bazı kalıcı ve bazı da geçici birikimler oluşturur. İnsan önce işini,...
KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI- 2
Öğrencilerin bu bağlamda ders kitapları dışında kitap okumadığı ve derslerini de yeterince okumadığı ve anlamadığı ortaya çıkıyor. Genelde okumayan, araştırmayan kişilerin kendilerinde her konuda iddialı konuşma cesareti bulduğu söylenemez....
KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI- 1
Okumak, Türk Dil Kurumu sözlüğünde, 'Bir yazıyı oluşturan harf ya da işaretlere bakıp bunların imlediği sesleri ya da düşünceyi anlamak.” olarak tanımlanmaktadır. Elbette ki okumayı bu kavram işçine sığdırmak yeterli değildir....
NEDEN İYİMSER OLAMIYORUZ?
Her yönüyle 2016 yılı, birçok olaylarıyla iyimserliğimize fazla bir şeyler kattığını sanmıyorum. Hangi gazeteyi, hangi yazarı, hangi bürokratı, hangi devletten geçinenleri, hangi seçilmişi, hangi atanmışı, hangi bilim adamını, hangi...
NEDEN KORKU TOPLUMU HALİNE GELDİK? -2
Çağı yakalamada toplumların hâkim eğilimleri, genellikle evrensel ahlakın, hukukun, yerleşik değer ölçülerinin çizgileri doğrultusunda oluşur. Demokratlık, barışçılık, sivillik, hoşgörü, uzlaşma kültürü, sevgi, saygı, kanunlar...