Poyraz Ülger
Poyraz Ülger
Prof.Dr.Poyraz Ülger
Yazarın Makaleleri
TRAFİK SORUNU
Trafik, ülke genelinde sorunlu olduğu gibi, yaşadığımız kent Tekirdağ'da da en önemli sorunlardan birisidir. Tekirdağ kenti, Marmara sahilinde uzanan bir kıyı şeridine yerleşmiş, ülkemizin en güzel kentlerinden birisidir. Ancak kentin...
EKMEK
Burada kastedilen ekmek, işini yapmak, kazancını hangi iş olursa olsun temin etmek eylemidir. Bir beceridir. Ekmek ülkemizde iş anlamına da gelir. Öncelik işini icra etmek ve bununla ekmek kazanmak olgusudur. Ekmeğin konu olduğu bu gibi deyimler...
BENİM ÜLKEM YENİ BİR YILA HOŞGELDİN DİYOR
Benim ülkem, üç tarafı denizlerle çevrili bir Akdeniz ülkesi olarak tanımlanır. Bir bölümü Asya kıtasında, bir bölümü de Avrupa kıtasındadır. Hem Avrupalı ve hem de Asyalı olmak; iki büyük kıtanın özelliklerini taşımak ülkeme...
HAYATTAKİ DEĞİŞİM
Değişim yaşamın halkalarını oluşturur. Doğumdan ölüme kadar oluşan değişimler kendiliğinden bir güçtür. Yaşamın başlangıcında önce emekleme, yürüme, konuşma yaşamın ilk değişimleridir. Ancak yıllar geçtikçe belleğe giren...
İNSAN HAKLARI GÜNÜ
Dünyada bu gün, 10 Aralık 1948 tarihinde, Paris'te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni”, katılan 56 ülkeden 48'inin onayı ile kabul edilmiştir. Kanadalı avukat John Peters...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Bir öğretmen olarak her yıl ben de öğretmenler gününün ve o haftanın içindeki etkinliklerin heyecanını yaşardım. İlk aklıma da, bir akademisyen olarak, ne kadar öğrencilerime yararlı olabildim. 02 Eylül 2015 tarihinde emekli olmam nedeniyle,...
AKADEMİSYEN OLMANIN ÜLKESEL SORUMLULUKLARI
Türkiye'de Üniversitelerde çağa yönelik yaklaşımlar ve yasa bütünlüğü, 1933 yılında, yani Üniversite Reformu ile gerçekleşmiştir. Bu reform yasası ile ülkemizde Darülfünun anlayışı kapanmış ve üniversitelerinin 'bir düşünce...
SEVGİ
Geçmişten günümüze, yeryüzünde yaşayan her canlının yaşamı içerisindeki bir oluşumu, ömür olarak sürdürmektedir. Bu süreçte, paylaşım ve toplumsal denge ömrün bedeli olarak ortaya çıkan kalıcılık olmaktadır. Yeryüzünde yaşamını...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Bir öğretmen olarak her yıl ben de öğretmenler gününün ve o haftanın içindeki etkinliklerin heyecanını yaşardım. İlk aklıma da, bir akademisyen olarak, ne kadar öğrencilerime yararlı olabildim. 02 Eylül 2015 tarihinde emekli olmam nedeniyle,...
CUMHURİYET’E KOLAY GELİNMEDİ
Benim babam Cumhuriyet ilan edildiğinde 8 yaşındaydı. Ben Cumhuriyet'in ilanından 20 yıl sonra doğdum. Cumhuriyetçi bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Okul yıllarımda belleğimde biriktirdiğim bilgiler hep cumhuriyetle yoğruldu. Bu ülke...
ÜNİVERSİTELERİMİZ NEREYE GİDİYOR
Toplumsal anlamda, insanların hem birey ve hem de toplum olarak, mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için, yaşadığı çağa sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan uyabilmeleri ve bu konularda sorunlarını çözmüş olmaları zorunludur....
ÜLKEMDE SİYASETİN YÜZÜ
Siyaset geçmişten günümüze hep evrenselliği yakalamak istemiştir. Ancak militarist ve radikal tutucu toplumlarda her zaman siyaset güdümlü halde olmuştur. Toplumun siyaset anlayışı ve kendi haklarını, kendi siyasi katkısıyla oluşturması...
ÇAĞDAŞLAŞMADA EĞİTİMİN ÖNEMİ
Geçmişten günümüze kalkınmanın ve çağdaşlaşmanın en önemli koşulu, ortak bir kültüre sahip bireyler yetiştiren çağdaş bir eğitim sistemine sahip olmaktır. Kalkınma ve çağdaşlaşma, bir süreç olayıdır. Bu süreç, ülkenin amaçları...
İNSAN VE SEVGİ
Geçmişten günümüze, yeryüzünde yaşayan her canlının yaşamı içerisindeki bir oluşumu, ömür olarak sürdürmektedir. Bu süreçte, paylaşım ve toplumsal denge ömrün bedeli olarak ortaya çıkan kalıcılık olmaktadır. Yeryüzünde yaşamını...
NEDEN SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜ TOPLUMDA AZALDI?
(Yazarın dün yayınlanan yazısının ikinci bölümü) Bilindiği gibi, töre cinayetleri, kan davaları, başlık parası karşılığı kız evladının satılması hala varlığını korumaktadır. Burada köyde yaşayan insanın daha çok sevgi, saygı...
NEDEN SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜ TOPLUMDA AZALDI?
- BÖLÜM 1 - Sevgi, saygı ve hoşgörü birbirine dayalı olgulardır. Ancak sevgi özgürce yaşanır. Sevginin içinde yaşamsal bir şeyleri eksiltmemek gerekir. Sevgi sınır tanımaz. Sevgi aklı yenmeden gerçek olmaz. İnsanın dünyayı ve yaşamı...
BENİM ÜLKEM NEREYE GİDİYOR?
Benim ülkem, üç tarafı denizlerle çevrili bir Akdeniz ülkesi olarak tanımlanır. Bir bölümü Asya kıtasında, bir bölümü de Avrupa kıtasındadır. Hem Avrupalı ve hem de Asyalı olmak; iki büyük kıtanın özelliklerini taşımak ülkeme...
TEKİRDAĞ’DA TRAFİK
Trafik, ülke genelinde sorunlu olduğu gibi, yaşadığımız kent Tekirdağ'da da en önemli sorunlardan birisidir. Tekirdağ kenti, Marmara sahilinde uzanan bir kıyı şeridine yerleşmiş, ülkemizin en güzel kentlerinden birisidir. Ancak kentin...
İNSAN VE YETENEK
Yaratıcılık kavram olarak, bir şeyi icat etme, bir yenilik oluşturma yeteneğidir. Başka bir yaklaşımla yaratıcılık, sezgi yoluyla kavramak, tasarlamak, analiz ve sentez yapmak, soru sormak, problem çözmek, eleştirmek, yenilikçi bilgi ve çözüm...
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Var olma misyonu eğitim olan tüm Türkiye'ye bu amaç için yayılmış bir dernek ve onu yaşatan insanlardan bu sütunlar aracılığı ile onların eğitime gönül veren katkılarından sizlere bahsetmek istiyorum. Ülkemizde eğitime gönül veren...
BİLGİ BİRİKİMİ
Günümüz koşullarında bilgi, kalkınmanın temel kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle, verimli ve beklenilen bir üretim için gereken en önemli etken bilgidir. Kalkınmayı bir sanayi toplumu olarak gören araştırıcılar, bilgi...
KORKULARI YENMEK
Türkiye'de var olan farklı toplumsal kesimler, birbirlerinin güçlenmesinden, iktidar sahibi olmasından endişeye ve korkuya kapılıyor. Türkiye'de bulunan korku üretme merkezleri, korkuları üreterek, pazarlayarak ve pompalayarak, kendi...
DEĞİŞİMİN HAYATIMIZDAKİ YERİ
Değişim yaşamın halkalarını oluşturur. Doğumdan ölüme kadar oluşan değişimler kendiliğinden bir güçtür. Yaşamın başlangıcında önce emekleme, yürüme, konuşma yaşamın ilk değişimleridir. Ancak yıllar geçtikçe belleğe giren...
ÇEVRE VE İNSAN
Çevre tanım olarak; 'Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam”dır. Arkeolojik araştırmalar bize, insan yaşamının...