Poyraz Ülger
Poyraz Ülger
Prof.Dr.Poyraz Ülger
Yazarın Makaleleri
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, hep bilinenin bir tekrarıdır. Nutuklar atılır. Şiirler okunur. Demeçler verilir. Seminerler düzenlenir. Alkışlamanın dışında göze çarpan fazla etkileyici bir olgu yaşanmaz.  Hiçbir...
OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMAK
Okumayı ilk öğrendiğim kitap, 'Alfabe” kitabıydı. 'Karga karga gak dedi. Çık şu dala bak dedi” bu cümle çok hoşuma gitmişti. Hasan TETİK eğitmenimden, Mustafa DURMUŞ eğitmenimden çok şeyler öğrendim. Onlar okumayı bana...
CUMHURİYET’E KOLAY GELİNMEDİ
Benim babam Cumhuriyet ilan edildiğinde 8 yaşındaymış. Ben Cumhuriyet'in ilanından 20 yıl sonra doğdum. Cumhuriyetçi bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Okul yıllarımda belleğimde biriktirdiğim bilgiler hep cumhuriyetle yoğruldu.Bu...
ÖĞRETİM ÜYESİ’NİN GÖREVİ
Üniversitelerde çağa yönelik yaklaşımlar ve yasa bütünlüğü, 1933 yılında, yani Üniversite Reformu ile gerçekleşir. Bu reform yasası ile ülkemiz üniversitelerinin 'bir düşünce ve bilgi üreten” kurumlar olması istenmiştir. Üniversitelerimizde...
OKUMA VE YAZMA ALIŞKANLIĞI
Okumayı ilk öğrendiğim kitap, 'Alfabe” kitabıydı. 'Karga karga gak dedi. Çık şu dala bak dedi” bu cümle çok hoşuma gitmişti. Hasan TETİK eğitmenimden, Mustafa DURMUŞ eğitmenimden çok şeyler öğrendim. Onlar okumayı bana...
BENİM ÜLKEM-II
Bünyan Dokuma Fabrikası hizmete girdi.• Ankara - Kayseri demiryolu açıldı.• Samsun - Havza - Amasya demiryolları açıldı.• Bursa Dokumacılık Fabrikası açıldı.• İlk basketbol ligi düzenlendi.1928:• Anadolu Demiryolu Şirketi yabancılardan...
BENİM ÜLKEM-1
Benim ülkem, üç tarafı denizlerle çevrili bir Akdeniz ülkesi olarak tanımlanır. Bir bölümü Asya kıtasında, bir bölümü de Avrupa kıtasındadır. Bir ' kısrak başı” gibi uzanarak hem Avrupalı ve hem de Asyalı olmak; iki büyük...
KİTAP OKUYUR MUYUZ?
Okumak, Türk Dil Kurumu sözlüğünde, 'Bir yazıyı oluşturan harf ya da işaretlere bakıp bunların imlediği sesleri ya da düşünceyi anlamak.” olarak tanımlanmaktadır. Elbette ki okumayı bu kavram işçine sığdırmak yeterli değildir....
TOPLUMDA KORKU
Türkiye'de var olan farklı toplumsal kesimler, birbirlerinin güçlenmesinden, iktidar sahibi olmasından endişeye ve korkuya kapılıyor. Türkiye'de bulunan korku üretme merkezleri, korkuları üreterek, pazarlayarak ve pompalayarak, kendi...
BEN OLMAK
İnsan kimlik kazanımına aklı yettiği süreçten itibaren başlar ve yaşamın sonuna kadar hep kendi kimliğine eklenti yapar. İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite hep kimlik kazanma basamaklarıdır. İnsan ister istemez yaşam sürecinde başkalarıyla...
KADIN VE İSLAM
Bu gün dünyada, nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan ya da resmi dini İslamiyet olan ülke sayısı 63'tür. Dünyadaki Müslüman sayısı yaklaşık 1,5 milyar civarında olup,  bu da dünya nüfusunun %23'ünü oluşturmaktadır. ...
EKONOMİDE İŞ AHLAKI
İş ahlakı ile ilgili olarak çeşitli  tanımlamalar yapılmaktadır. İş ahlakı dürüstlüktür. İş ahlakı sözünde durmaktır. İş ahlakı doğruya saygıdır. İş ahlakı hakça davranış ve yapılan haksızlıklara karşı çıkmaktır....
TÜRKİYE’DE HAYAT
Benim ülkem, üç tarafı denizlerle çevrili bir Akdeniz ülkesi olarak tanımlanır. Bir bölümü Asya kıtasında, bir bölümü de Avrupa kıtasındadır. Hem Avrupalı ve hem de Asyalı olmak; iki büyük kıtanın özelliklerini taşımak ülkeme...
DOĞMAK VE ÖLMEK
Yaşama başlamanın doğum, yaşamdan göç etmenin ölüm olduğu; arada var olanın da hayat ya da yaşam olduğu biliniyor. Doğum bizden başkalarının karar verdiği bir olay. Hamileliğin ilk haberi annenin olur. Daha sonra eş, anneler babalar ve...
YENİ BİR AKADEMİK YILA (2019-2020) BAŞLARKEN ÜNİVERSİTELERİMİZİN SORUNLARI
Ülkemizde, her yıl Eylül ayının son ve Ekim ayının ilk yarılarında, üniversiteler bir bir yeni akademik yılına başlarlardı. Her akademik yılın açılışında, her üniversitede ayrı törenler yapılırdı. Genelde bir bakan da bu törenlere...
AHLAKLI VE SAYGIN OLMAK
Yaşam bir bütünlüktür. İster bireysel ve isterse de toplumsal yaşamda, insanın kendisine özgü yapısal durumunun yanında, toplumla bütünleşme zorunluluğu vardır. İnsanda yaşam bütünlüğü içinde değerler ve ölçütler oluşur. Belli...
HERKESE ÖRNEK DERNEK
Var olma misyonu eğitim olan tüm Türkiye'ye bu amaç için yayılmış bir dernek ve onu yaşatan insanlardan bu sütunlar aracılığı ile onların eğitime gönül veren katkılarından sizlere bahsetmek istiyorum. Ülkemizde eğitime gönül veren...
BİLGİLİ OLMAK
Geçmişten günümüze insanın bilgiye ulaşmasında ve bilgi edinmesinde, farklı süreçler yaşandı. Tarihin ilk dönemlerinde, insanlar bilgiyi annelerinden, babalarından ve atalarından öğrenirlerdi. Bu kanalla edindikleri bilgiler, bir sonraki...
YENİ BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ (2019-2020) DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Eğitim, yaşama göz açma ile başlayan ve yaşamdan göçüp gidinceye kadar yaşamı biçimlendiren bir olgudur. Esasında eğitim etkileşimsel bir edimdir. Temelde eğitilen ile eğiten ikilisi arasında gerçekleştirilen bir bilgi aktarımı ve davranış...
ÇEVRENİN ÖNEMİ
Çevre tanım olarak; 'Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam”dır. Arkeolojik araştırmalar bize, insan yaşamının...
ZAMAN KAVRAMI
Yaşamın ömür olarak tanımlanan sürecinde, çocukluk, delikanlılık, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık peş peşe izler bırakan dilimleridir. Bu dilimlerdeki zaman kendine özgü değerlidir. Zaman bir taraftan bir şeyleri büyütüp olgunlaştırırken,...
EKMEK KAPISI
Burada kastedilen ekmek, işini yapmak, kazancını hangi iş olursa olsun temin etmek eylemidir. Bir beceridir. Ekmek ülkemizde iş anlamına da gelir. Öncelik işini icra etmek ve bununla ekmek kazanmak olgusudur. Ekmeğin konu olduğu bu gibi deyimler...
KENDİNİ TANIMAK
İnsan kimlik kazanımına aklı yettiği süreçten itibaren başlar ve yaşamın sonuna kadar hep kendi kimliğine eklenti yapar. İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite hep kimlik kazanma basamaklarıdır. İnsan ister istemez yaşam sürecinde başkalarıyla...
ÜLKEMİN ÖZLENEN DÖNEMİ (1923-1938)-II
Bünyan Dokuma Fabrikası hizmete girdi.• Ankara - Kayseri demiryolu açıldı.• Samsun - Havza - Amasya demiryolları açıldı.• Bursa Dokumacılık Fabrikası açıldı.• İlk basketbol ligi düzenlendi.1928:• Anadolu Demiryolu Şirketi yabancılardan...