Poyraz Ülger
Poyraz Ülger
Prof.Dr.Poyraz Ülger
Yazarın Makaleleri
YENİ BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ (2019-2020) DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Eğitim, yaşama göz açma ile başlayan ve yaşamdan göçüp gidinceye kadar yaşamı biçimlendiren bir olgudur. Esasında eğitim etkileşimsel bir edimdir. Temelde eğitilen ile eğiten ikilisi arasında gerçekleştirilen bir bilgi aktarımı ve davranış...
ÇEVRENİN ÖNEMİ
Çevre tanım olarak; 'Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam”dır. Arkeolojik araştırmalar bize, insan yaşamının...
ZAMAN KAVRAMI
Yaşamın ömür olarak tanımlanan sürecinde, çocukluk, delikanlılık, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık peş peşe izler bırakan dilimleridir. Bu dilimlerdeki zaman kendine özgü değerlidir. Zaman bir taraftan bir şeyleri büyütüp olgunlaştırırken,...
EKMEK KAPISI
Burada kastedilen ekmek, işini yapmak, kazancını hangi iş olursa olsun temin etmek eylemidir. Bir beceridir. Ekmek ülkemizde iş anlamına da gelir. Öncelik işini icra etmek ve bununla ekmek kazanmak olgusudur. Ekmeğin konu olduğu bu gibi deyimler...
KENDİNİ TANIMAK
İnsan kimlik kazanımına aklı yettiği süreçten itibaren başlar ve yaşamın sonuna kadar hep kendi kimliğine eklenti yapar. İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite hep kimlik kazanma basamaklarıdır. İnsan ister istemez yaşam sürecinde başkalarıyla...
ÜLKEMİN ÖZLENEN DÖNEMİ (1923-1938)-II
Bünyan Dokuma Fabrikası hizmete girdi.• Ankara - Kayseri demiryolu açıldı.• Samsun - Havza - Amasya demiryolları açıldı.• Bursa Dokumacılık Fabrikası açıldı.• İlk basketbol ligi düzenlendi.1928:• Anadolu Demiryolu Şirketi yabancılardan...
ÜLKEMİN ÖZLENEN DÖNEMİ (1923-1938)
Benim ülkem, üç tarafı denizlerle çevrili bir Akdeniz ülkesi olarak tanımlanır. Bir bölümü Asya kıtasında, bir bölümü de Avrupa kıtasındadır. Bir ' kısrak başı” gibi uzanarak hem Avrupalı ve hem de Asyalı olmak; iki büyük...
YARATICI OLMAK
Yaratıcılık kavram olarak, bir şeyi icat etme, bir yenilik oluşturma yeteneğidir. Başka bir yaklaşımla yaratıcılık, sezgi yoluyla kavramak, tasarlamak, analiz ve sentez yapmak, soru sormak, problem çözmek, eleştirmek, yenilikçi bilgi ve çözüm...
EĞİTİMİN ÖNEMİ
Geçmişten günümüze kalkınmanın ve çağdaşlaşmanın en önemli koşulu, ortak bir kültüre sahip bireyler yetiştiren çağdaş bir eğitim sistemine sahip olmaktır. Kalkınma ve çağdaşlaşma, bir süreç olayıdır. Bu süreç, ülkenin amaçları...
HAYATINIZ DEĞERLİ
Bilindiği gibi, birçok sağlık ve çevre bilimcileri ve Dünya Sağlık Örgütü(W.H.O.) raporlarına göre, sigarada birçoğu kanser yapıcı özellikte, kanın oksijen toplama kapasitesini azaltıp, hücre yaşlanmasına yol açan karbondioksit ve...
HAYATA BAŞLAMAK
Yaşama başlamanın doğum, yaşamdan göç etmenin ölüm olduğu; arada var olanın da hayat ya da yaşam olduğu biliniyor. Doğum bizden başkalarının karar verdiği bir olay. Hamileliğin ilk haberi annenin olur. Daha sonra eş, anneler babalar ve...
SEVGİ PAYLAŞMAKTIR
Geçmişten günümüze, yeryüzünde yaşayan her canlının yaşamı içerisindeki bir oluşumu, ömür olarak sürdürmektedir. Bu süreçte, paylaşım ve toplumsal denge ömrün bedeli olarak ortaya çıkan kalıcılık olmaktadır. Yeryüzünde yaşamını...
BENİM ÜLKEM NEREYE GİDİYOR? -2
Sonunda 12 Eylül 1980'de beş üst komutanın darbesiyle tüm olaylar ve çatışmalar bir günde sonlandı. Bu darbe ile ülkem bilinmez bir güç yönetimiyle, gittikçe fakirleşti, halk bölündü. Ülkem genelinde sayısız idamlar, sürgünler,...
BENİM ÜLKEM NEREYE GİDİYOR? -1
Benim ülkem, üç tarafı denizlerle çevrili bir Akdeniz ülkesi olarak tanımlanır. Bir bölümü Asya kıtasında, bir bölümü de Avrupa kıtasındadır. Bir ' kısrak başı” gibi uzanarak hem Avrupalı ve hem de Asyalı olmak; iki büyük...
KÖY ENSTİTÜLERİ’NİN 79. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarında, ülkemizin sosyo-ekonomik ve toplumsal kalkınması gibi temel sorunların yanında son derece önemli bir sorun da kırsal kesimin okuma-yazma sorunuydu. Neredeyse altı buçuk asır bu ülkeyi yöneten Osmanlı...
İSLAM ÜLKELERİNDE KADIN OLMAK
Bu gün dünyada, nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan ya da resmi dini İslamiyet olan ülke sayısı 63'tür. Dünyadaki Müslüman sayısı yaklaşık 1,5 milyar civarında olup, bu da dünya nüfusunun %23'ünü oluşturmaktadır. Dünyada...
KARANLIK GÜÇ: SİGARA
Bilindiği gibi, birçok sağlık ve çevre bilimcileri ve Dünya Sağlık Örgütü(W.H.O.) raporlarına göre, sigarada birçoğu kanser yapıcı özellikte, kanın oksijen toplama kapasitesini azaltıp, hücre yaşlanmasına yol açan karbondioksit ve...
İNSAN HAKLARI GÜNÜNÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Dünyada bu gün, 10 Aralık 1948 tarihinde, Paris'te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni”, katılan 56 ülkeden 48'inin onayı ile kabul edilmiştir. Kanadalı avukat John Peters...
İSLAM ÜLKELERİNDE KADIN OLMAK
Bu gün dünyada, nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan ya da resmi dini İslamiyet olan ülke sayısı 63'tür. Dünyadaki Müslüman sayısı yaklaşık 1,5 milyar civarında olup, bu da dünya nüfusunun %23'ünü oluşturmaktadır. Dünyada...
SEVGİ PAYLAŞIM İSTER
Geçmişten günümüze, yeryüzünde yaşayan her canlının yaşamı içerisindeki bir oluşumu, ömür olarak sürdürmektedir. Bu süreçte, paylaşım ve toplumsal denge ömrün bedeli olarak ortaya çıkan kalıcılık olmaktadır. Yeryüzünde yaşamını...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, hep bilinenin bir tekrarıdır. Nutuklar atılır. Şiirler okunur. Demeçler verilir. Seminerler düzenlenir. Alkışlamanın dışında göze çarpan fazla etkileyici bir olgu yaşanmaz. Hiçbir...
SEVGİ VE SAYGI TOPLUMDA AZALDI
Sevgi, saygı ve hoşgörü birbirine dayalı olgulardır. Ancak sevgi özgürce yaşanır. Sevginin içinde yaşamsal bir şeyleri eksiltmemek gerekir. Sevgi sınır tanımaz. Sevgi aklı yenmeden gerçek olmaz. İnsanın dünyayı ve yaşamı doğru algılaması...
KORKU TOPLUMU OLUŞTURULUYOR
Türkiye'de var olan farklı toplumsal kesimler, birbirlerinin güçlenmesinden, iktidar sahibi olmasından endişeye ve korkuya kapılıyor. Türkiye'de bulunan korku üretme merkezleri, korkuları üreterek, pazarlayarak ve pompalayarak, kendi...
CUMHURİYET’E KOLAY GELİNMEDİ
Benim babam Cumhuriyet ilan edildiğinde 8 yaşındaymış. Ben Cumhuriyet'in ilanından 20 yıl sonra doğdum. Cumhuriyetçi bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Okul yıllarımda belleğimde biriktirdiğim bilgiler hep cumhuriyetle yoğruldu. Bu...