ALP;
banner57

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çalışkanlar A.Ş'ye ait Karatepe Taş Ocağı hakkında çıkan haberleri, konusunun uzmanı Maden Mühendisi Kani Alp cevapladı.


OLDUĞU GİBİ YAYIMLIYORUZ

26.01.2015 tarihinde yayımlanan "Karatepe'de Neler Oluyor?", ve 31.01.2015'te Çalışkan A.Ş'den gelen bilgilere sorumlu gazetecilik anlayışımız gereği "Karatepe İddialara Cevap Verdi" başlığıyla yer vermiştik. Bugün de söz verdiğimiz gibi daha öncede görüşlerine başvurduğumuz, uzun yıllar Karatepe'de danışmanlık yapmış, halen Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Trakya Şube Başkanı Maden Mühendisi Kani Alp'in konu hakkındaki görüşlerini aynen yayımlıyoruz.


"EN BÜYÜK GÜÇ KANUNLARIMIZDIR"


Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Trakya Şube Başkanı Maden Mühendisi Kani Alp; "Denetleyici kurumlar, diğer sahalarda olduğu gibi, Karatepe'de de zaman zaman denetlemeler yapmaktadır. Bir takım cezalarda verildiğini biliyorum ve şahit oldum. Böyle bir uygulamada, ısrarla kanunsuz çalışmakta direnen ve bu yüzden, maden sektörünü zarara uğratan kişilerden de kurtulmuş oluruz. İşte Karatepe'nin gerçeği budur. Unutulmasın ki ülkemizde en büyük güç şüphesiz devlettir ve kanunlarımızdır" dedi.

26.01.2015 tarihinde yayımlanan "Karatepe'de Neler Oluyor?", ve 31.01.2015'te Çalışkan A.Ş'den gelen bilgilere sorumlu gazetecilik anlayışımız gereği "Karatepe İddialara Cevap Verdi" başlığıyla yer vermiştik. Bugün de söz verdiğimiz gibi daha öncede görüşlerine başvurduğumuz, uzun yıllar Karatepe'de danışmanlık yapmış, halen Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Trakya Şube Başkanı Maden Mühendisi Kani Alp'in konu hakkındaki görüşlerini aynen yayımlıyoruz.

Trakya: Kani Bey, Karatepe'deki maden ruhsatı hakkında bilgi verir misiniz?

Kani Alp: Karatepe denen alanı kaplayan en büyük ruhsat sicil 11124 (ir 2631) ruhsat no'lu Çalışkanlar A.Ş'ye ait 2A grubu taş ve mıcır üretme hakkına sahip, patlayıcı madde izni olan bir maden sahasıdır. Ruhsat içerisinde Çalışkanlar A.Ş ile rödevans yapmış olan (kiralama) yine aynı şirketin ortakları çalışmaktadır.

Trakya: Daha öncede sizin görüşlerinize başvurduğumuz; Gazetemizde çıkan "Karatepe'de Neler Oluyor?" manşetli haberde, oradaki şevlerin çok dik olduğunu ve iş güvenliğine uygun olmadığı belirtmiştiniz. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

Kani Alp: Bölgeyi çok iyi bildiğim için, orada çalışma alanlarının dar olmasından dolayı, çok dik ve tehlike yaratacak şevler meydana gelmiştir. Bu konuda bildiğim kadarıyla ruhsatı yapılan denetlemede, firmaya şevlerin düzeltilmesi için belli bir sürede verilmiştir. Fakat burada şevlerin düzeltilmesine imkan olması için, üretim panolarının 50, 60 metre daha ötelenmesi lazım. Bu ötelenmeyi yaptığınız zamanda, oradaki askeri tesislere, link tesislerine, elektrik direklerine, binalara ve yollara zarar vermiş olursunuz.

Trakya:Ruhsatı kaplayan alandaki mülkiyet kimin ? Bu tür üretim ruhsatlarda kamulaştırma var mı?

Kani Alp: Ruhsatı kaplayan alanın büyük bir kısmı Kum Yolu A.Ş ve ortaklarına aittir. Bir kısmıda askerin uhdesinde bulunmaktadır. Geri kalan küçük bir kısmıda Çalışkanlar A.Ş ve ortaklarına aittir. Yine bir kısmıda milli emlağa (hazineye) aittir. Bu tür ruhsatlarda maden kanunu hükümlerinde kamulaştırma yapılamaz. Mülkiyet sahiplerinden izin almak gerekir. Yada mülkiyeti satın almak gerekir.

Trakya: Çalışmalarda patlatma ve üretimden bahsedilerek, mesafelerden bahsedilmektedir. Bu konuda ne diyorsunuz?

Kani Alp: Maden kanunun 7. Maddesinin izinler bölümünde ,üretim yapılan alanların komşu parsellere en az 20 metre, yollara 60 metre, binalara ve tesislere yine 60 metre mesafe olması gerekmektedir. Eğer üretim patlatmayla yapılıyorsa, patlatmanın şiddetine göre bu mesafeler ufki 150 metreden az olamaz. (Özel izin ) Normalde mesafe 300 metre olması gerekir.

Trakya: Denetimli patlatma yapmak ne demektir ?

Kani Alp: Denetimli patlatma, patlatma izni olan bir şirketin (burada, patlatma yapan şirketin patlatma yapma izni bulunmaktadır.) patlatma yaparken bölgeye bakan güvenlik kuvvetlerine haber vermesi, patlatmanın konusuna göre gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınması gerekmektedir. Denetimi yapan güvenlik kuvvetinde bu tedbirleri alırken, ilgili kanun hükümlerini iyi bilmesi gerekmektedir. Burada en önemli konu tesislere, yola, binalara olan mesafedir. Bu mesafeninde normalde ufki olarak 300 metre olması gerekir. Burada patlatma yapılan yerler fotoğraflarda görüldüğü gibi, şev diplerinde olduğundan, sadece taş etrafa sıçrar mı sıçramaz mı konumuna bakıldığını sanıyorum. Çünkü mesafeler bir hayli yakın gözükmektedir. Kaldı ki yapılan patlatmaya sadece taş sıçraması yönünden değil, doğanın yapısını değiştirme yönünden de bakılması gerekir. Orada meydana gelecek sarsıntı, sağlam olan yerlerinde yapısını zedeler. Bunun için denetimini yapan jandarmanın yasaları bilmesi ve uzman kişilerden oluşması gerekmektedir.

Trakya: Sorumlu Gazetecilik anlayışımız gereği, Çalışkanlar A.Ş'ye ait Karatepe Taş Ocağı firma yetkilisinin açıklamasını aynen yayımladık. Firma yetkilisi "Bizim her şeyimiz kanunlara uygundur ve belgeleri vardır" diye görüş belirtti. Bu konuda siz ne diyorsunuz?

Kani Alp: 2011 yılına kadar Karatepe'de sorumlu mühendis bendim. O yıldan bu yanada orada bulunan taş ocağından intibaklı bir maden sahasında da hala görevliyim. Bu yönden o bölgenin her şeyini biliyorum. Burada yapılan denetlemelerde ruhsatın sahibi olan, Çalışkanlar A.Ş ve ortakları burada yapılan denetlemelerde, 7. ve 10. maddeye göre (izinler ve kaçakçılık) ceza yediler. Bir kısmını ödediler. Bir kısmıda mahkemelik. Bu konuya itirazları olursa, bir dahaki yazıda belgelerini sunarım. Yani kısacası ben her şeyi usülüne göre çalışıyorum diyen firma, bu cezaları nasıl açıklayacak.

Trakya: Firma yetkilisi, "Bölgeden geçen kadastro yolunun, Kum Yolu A.Ş tarafından tecavüze uğradığını ve mahkeme belgeleri ellerinde olduğunu" söylediler. Bu konuda ne diyorsunuz ?

Kani Alp: (İR 2631) ruhsat Çalışkan A.Ş uhdesinde olduğu için, burada olacak her türlü olumsuz hareketlerden maden kanunu ruhsat sahibini tutmaktadır. Kadastrol yolla bizim alakamız yoktur diyorlarsa, bu yolla ilgili zamanında yolun sahibi olan resmi kuruluşa bir şikayetleri olmuş mudur? Oradaki yolun sağı ve solu bir taraf karayolları ve Çalışkanlar A.Ş, diğer tarafıda yine Çalışkanlar olmak üzere çok dik şevlerde kesilmiş durumdadır. İlgili kuruluşlar burada yapılacak bir denetimde, zaten bunları göreceklerdir ve sorumlulukta ruhsat sahibi olduğundan, muhataplarıda ruhsat sahibi olacaktır. Çalışkan A.Ş yetkilisi zarar gören araçların hurda olduklarından bahsetmektedir. Bizim önümüze kondu demektedirler. Çalışkan A.Ş'de çalışan yetkili arkadaş bu ifadesinde, patlatmanın usülüne uygun yapılmadığını itiraf etmektedir. Zarar gören malzemenin kullanılmamış olması, ona zarar vermedikleri anlamına gelmez. Oradaki malzeme oradan kalkmadan, patlamanın yapılmaması gerekir. Yine firma yetkilisi ifadesinde, Kadasro yolu için asıl kadasro yolu orası değildir demektedir. Buda bize Çalışkanlar A.Ş içinde geçen Kadasro Yolun zaman zaman firmanın istediğine göre yer değiştirdiği göstermektedir. Bu yoldan da ruhsatın içinden geçtiği için, Çalışkan A.Ş sorumludur. Çünkü ruhsatın sahibi odur. Yetkili yazının bir yerinde de Karayolunu suçlamaktadır. Oradaki usülsüz çalışmalar içerisinde Karayolları Hammadde iznide bulunmaktadır. Özel mülkiyete tecavüz ettikleri için, özel mülkiyet kısmındaki çalışmaları Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından izinsiz çalıştırdıkları için durdurulmuştur. Özel mülkiyet sahibiylede halen mahkemeleri devam etmektedir.

Trakya: Kani Bey, bu tür yerlerde nasıl bir çalışma yapılması gerekmektedir?

Kani Alp: Maden Kanunu hükümleri açık. Zaten bu hükümlere zaman zaman bazı madencilerin uymaması yönünden, kamuoyunda maden sektörüne karşı bir olumsuz hava oluşmaktadır. Halbuki bir ülkenin kalkınmasında maden olmazsa olmazdır. Ozaman ne yapmak gerekir? Kanunları uygulamak ve uygulatmak gerekir. Karatepe bunun en güzel örneklerinden birisidir. Orada usülüne uygun bir çalışma yapılabilmesi için, mülkiyetin büyük bir kısmına sahip olan Kum Yolu A.Ş ile, ruhsat sahibi olan Çalışkanlar A.Ş'nin izinler konusunda anlaşması gerekir. Eğer bu anlaşma olmazsa, patlayıcı madde izinde olan bu yerde ne patlatma mümkün olabilir, ne de kanunlara uygun bir çalışma olabilir.

Trakya: Bu konuda madencileri kontrol edecek sorumlu kimdir ?

Kani Alp: Ruhsat sahibi, ruhsatı veren devlet olduğuna göre, devletinde bu işte ilgili kurumun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüdür. Öncelikle bu kurumun bu işlerden haber edilmesi gerekir. Zaten bu kurum, bu sahalara olduğu gibi burasından da ilgili denetlemeler, zaman zaman yapılmaktadır. Ve bir takım cezalarda verildiğini biliyorum ve şahit oldum. Yine bunun yanında iş güvenliği olarak, Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin de konuyu bilmesi gerekir. Eğer bu kurumlar hakkında burası veya bunun gibi başka sahalarda bilgilendirilirse, gerekli işlemlerin faaliyetleri durdurma dahil yapılacağına eminim. Böyle bir uygulamada ısrarla kanunsuz çalışmakta direnen ve bu yüzden, maden sektörünü zarara uğratan kişilerden de, kurtulmuş oluruz. İşte Karatepe'nin gerçeği budur. Unutulmasın ki ülkemizde en büyük güç şüphesiz devlettir ve kanunlarımızdır.

Haber Merkezi

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.