Trakya’nın Verimli KOBİ’leri Projesi’nin Açılışı yapıldı
banner57

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı altında hayata geçirilen Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.
Çorlu İlçesinde bir otelde düzenlenen ve Trakya kalkınma Ajansının yürütücüsü olduğu Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesinin toplantısına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt,  Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan ve çok sayıda davetli katıldı. Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi ile Trakya Bölgesi'nde imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin süreç ve enerji verimliliklerini artırmak ve KOBİ'lerin verimlilik odaklı üretime teşvik ederek bölgenin sosyoekonomik gelişmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.
Toplantının açılış konuşmasını Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin yaparak, 'Trakya Kalkınma Ajansı olarak, Trakya Bölgemizde rekabetin çok yoğun olduğu imalat sanayinin rekabet gücünü artırmak için birçok projeyi hayata geçiriyor, mali ve teknik destek programları aracılığıyla çeşitli destekler veriyoruz. Özellikle Trakya dış ticaret projemiz ile Ticaret ve Sanayi Odalarımız ile Trakya'nın imalatını arttırmaya yönelik çalışmalar yaparken ki bu kapsamda 2021 yılında 85 milyon dolar sıfırdan ihracat rakamına ulaşılmış ve 200'ün üzerinde KOBİ'mize ihracat danışmanlığı verilmiştir. Yine Çerkezköy OSB'de kurduğumuz ve Trakya'daki tüm OSB'lerimizin ortağı olduğu Dijital Dönüşüm Merkezi ile Kobilerimizin ve üretim yapan fabrikalarımızın dijital dönüşümlerine yardımcı oluyoruz. Süreç verimliliği ve enerji verimliliği konusunda verdiğimiz destekler sayesinde, bölgemizde konu hakkında farkındalığı ve teknik kapasiteyi artırmayı hedefliyoruz. Elde edilen iyi örnekleri bölge geneline yaymak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki, işletmelerin bir pazara girmek ve o pazarda tutunabilmek için müşterilerin kalite ve fiyat beklentilerine uymaları gerekir. Bu da pazarda sürekli bir fiyat baskısı oluşturur. Özellikle girdi maliyetlerindeki artışların nihai ürün fiyatlarına olan baskısı, işletmelerin rekabet gücüne olumsuz etki eder. Aynı zamanda enerji, ham madde, lojistik vb. maliyetlerdeki değişiklikler rekabeti zorlaştırmaktadır. Bunların yanı sıra, 'Yeşil Mutabakat' ve uluslararası anlaşmalar ile gelen yeni yükümlülükler ile müşterinin talep ettiği yenilenebilir enerji tüketimi, su kullanımının azaltılması ve karbon ayak izinin azaltılması gibi sürdürülebilirlik hedefleri, sınırlı kaynaklarını doğru şekilde yönlendirme yeteneğine sahip olmayan işletmelerin rekabet güçlerini olumsuz etkiler. Tüm bu sebeplerle imalat sanayinde rekabetçiliğin güçlendirilmesi adına, verimlilik odaklı üretimin ön plana çıkması gerekiyor. Üretim sürecinde yer alan ham madde, iş gücü, sermaye, enerji ve yönetim gibi değişkenlerde gerçekleştirilecek iyileştirmeler, işletmelerin birim maliyetlerinin düşürülmesine doğrudan katkı sağlayacaktır. Trakya Kalkınma Ajansı olarak 'Trakya'nın Verimli KOBİ'leri' proje fikri ile Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 2017 yılında açılan çağrıya başvuruda bulunduk. Bugün Açılışını yapmakta olduğumuz Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi ile Trakya Bölgesi'nde imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin süreç ve enerji verimliliklerini artırmayı ve KOBİ'lerimizi verimlilik odaklı üretime teşvik ederek bölgemizin sosyoekonomik gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz' dedi.
“Rekabetçi Sektörler Program kapsamında bugüne kadar 88 projeye 780 Milyon Avro destek sağladık.”
Daha sonra kürsüye davet edilen Bakan Yardımcısı Dönmez, 'Sanayi odaklı kalkınma süreci hızla devam ediyor. Salgının en etkili olduğu 2020 yılında herkes küçülürken, biz büyüdük. Bu yılın ilk üççeyreğinde yakaladığımız büyüme rakamları ile inşallah 2021'i çift haneli büyümeyle kapatacağız. Şimdi ise dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına girmenin mücadelesini veriyoruz. Son dönemdeki finans piyasalarındaki hareketleri tamamen konjonktüreldir ve yakın zamanda rahatlamayı göreceğiz. Devlet olarak bu noktada gereken kamusal ve finansal birçok aracı kullanıyoruz. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik kalkınma için kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Yatırımcılarımızın ve girişimcilerimizin düşük maliyetlerde finansmana erişimine büyük önem veriyoruz. 2021 yılı genel itibarıyla pandemi nedeniyle 2020 yılında yaşadığımız zorlukların aşılması ve şartların salgın öncesi duruma gelmesi için yapılan çalışmalarla geçti. Bakanlık olarak, planlı sanayi altyapısından iş ve yatırım ortamına; Ar-Ge ve teknoloji ekosisteminden bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda sonuç odaklı politikalar uyguluyoruz. Sağladığımız ulusal desteklerin yanında, işletmelerimizin, girişimcilerimizin ve araştırmacılarımızın uluslararası kaynaklardan da faydalanmalarını teşvik ediyoruz. Bunların başında da AB ile yürüttüğümüz Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı var. Rekabetçi Sektörler Program kapsamında bugüne kadar 88 projeye 780 Milyon Avro destek sağladık. Avrupa Birliği ile mali iş birliğimiz çerçevesinde 2007 yılından bu zamana 'Rekabetçi Sektörler Programı'nı yürütüyoruz. IPA programının birinci döneminde, 43 şehrimizde 520 milyon Avro bütçeli 46 projeyi hayata geçirdik. İkinci dönemde ise ihracata ve istihdama katkı sağlayan, rekabetçiliği ve yeniliği hedefleyen proje fikirlerine öncelik verdik. Bu dönemde de yaklaşık 260 Milyon Avro bütçeli 42 projeyi destekledik. Sanayimizin dijital dönüşümünden aşı ve ilaç geliştirmeye, otonom araçlardan kanserle mücadeleye kadar çok çeşitli alanlarda projeler yer alıyor' ifadelerini kullandı.
“OSB sayısını 4'ten 14'e çıkardık ve 150 bin kişiye iş imkânı sağlandı”
Bakan Yardımcısı Dönmez, 'Tekirdağ'da kurulu OSB sayısını 4'ten 14'e çıkardık ve 150 bin kişiye iş imkânı sağlandı. Aynı zamanda 2021 yılı yatırım programımızda 8 OSB projesinin çalışmaları devam ediyor. Bu projelerin hayata geçmesi için OSB'lerimize yaklaşık 1,4 milyar lira kredi kullandırdık. Tekirdağ'da da tarım alanlarının kontrolsüz şekilde sanayi parseli haline gelmesinin önüne geçtik. Islah OSB çalışmaları ile tarımın tarım alanında, sanayinin de sanayi alanında yapılması sağladık. Bu projelerden, Derin deniz deşarj ve kollektör hattı karakteristiği ile yer alan Ergene Havzasındaki Organize Sanayi Bölgeleri projesini ve 38 hektar' karakteristik Yalıboyu osb projesini 2021 yılı sonu itibariyle tamamlayarak sanayicilerimizin hizmetine sunacağız. Ülkemizin havza bazlı ilk çevre projesi olan ve Bakanlık olarak desteklediğimiz 'Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılmış suların Marmara'ya Deşarjını Sağlayacak Proje'de deşarj hattının görüntülenmesi ve su kalitesinin izlenmesi faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu projelerle topraklarımızı, derelerimizi, havamızı temizleme gayreti içerisindeyiz. Ergene Havzası'nda kirliliğin azaltılmasına yönelik 'Temiz üretim tematik teknik destek programı' projesini başlattık. İlimizdeki tekstil sektörü üreticilerimizin verimliliklerini artırarak rekabetçi olabilmeleri ve çevreye duyarlı üretimi teşvik etmek için yaklaşık 2 milyon lira kaynak sağladık. İşletmelere yalın ve dijital dönüşümlerinde rehber olacak Yetkinlik Ve Dijital Dönüşüm Merkezlerini Yani Model Fabrikaları ülkemizin dört bir tarafında yaygınlaştırdık. 2022 yılında sanayimizin lokomotiflerinden olan Tekirdağ'a Model Fabrika kurulum süreci konusunda çalışmalarımızı hızlandırdık' şeklinde açıklamada bulundu.
Bakan Yardımcısı Dönmez, konuşmasının devamında, 'Bölgedeki işletmelerimizin tamamına yakınını, imalat sanayindeki KOBİ'ler oluşturuyor. KOBİ'lerimiz, 'Makine, elektrikli ev aletleri, elektronik, gıda, tekstil ve giyim, otomotiv, kimya, plastik ve kauçuK' sektörlerinde yoğun olarak faaliyet gösteriyor. Ancak, düşük düzeydeki enerji ve süreç verimliliği, KOBİ'lerin sürdürülebilirliğini ve piyasada rekabet avantajını sağlamalarının önündeki en büyük engel. Bölgenin endüstriyel elektrik tüketimi de Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Ulusal ekonominin gücü elbette sanayicilerinin rekabet gücüyle doğru orantılı. Verimlilik artışı; ekonomide üretim kapasitesinin artırılması, rekabet gücünün geliştirilmesi ve büyümenin hızlandırılması açısından kritik önem taşımakta. 3 milyon avro bütçeli Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi bu açıdan, rekabetçi sektörler programımızın en önemli ve katma değeri yüksek projelerinden biri. Ekonomideki verimlilik sorununun odağında olmaları ve tüm işletmelerin çoğunluğunu teşkil etmeleri nedeniyle, bu program KOBİ'lere odaklı tasarlanmıştır. Bu projede, Tekirdağ, Kırklareli Ve Edirne'de İmalat Sanayindeki KOBİ'lerimizin verimliliğe odaklı üretim gerçekleştirmelerini teşvik edeceğiz. Sanayinin dönüşümünü ve ekonomik büyümeyi gerçekleştirirken, iklim değişikliği ile mücadele de girişimcilerimizin kamu ile uyumlu faaliyet göstermelerini teşvik ediyoruz. En büyük ticaret ve yatırım ortağımız olan AB, sanayisinin ekolojik dönüşümü için Avrupa Yeşil Mutabakatını yayımladı. En dikkat çeken önlemler arasında ürünlerin içerdiği karbon yoğunluğuna göre vergilendirilmesi için Sınırda Karbon Düzenlemesi ve sürdürülebilir ürünlere yönelik Döngüsel Ekonomi Düzenlemeleri. Belirli standartları taşımayan işletmeler uluslararası ticaretlerinde çeşitli zorluklarla karışılacak. Bu dönüşümü büyük bir avantaja çevirme potansiyelimiz var. Proje kapsamında Trakya Verimlilik Platformunu hayata geçirdik' diyerek konuşmasını noktaladı.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'da projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Vali Yıldırım şunları söyledi:”Tekirdağ sanayisi ile meşhur daha öncesinde belki köftesi ile balığı ile meşhurdu ama artık sanayisi öne çıkıyor. pek çok konuda sanayimiz Türkiye'nin diğer sanayilerine göre veya sanayi alanlarına göre onlar da yer alıyor bazı ölçeklerde ikinciyiz en çok sanayisi olan organize sanayisi olan bazı ölçeklerde beşinciyiz emzik kullanımında. Bazı ölçeklerde altıncıyız vergi vermede. Bazen beşinci bazen yedinciyiz ihracatta. Bazen de 4. sıradayız en çok istihdam oluşturmakta. Artık Tekirdağ ve Tekirdağ'ın organize sanayisi Türkiye'nin sanayisi Türkiye'nin ekonomisi Türkiye istihdamı Türkiye'nin ihracat konusunda hakikaten ön sıralarda yer almak da çok ciddi ve önemli kazanımlar sağlamaktadır. Hepimiz iktisat okurken şöyle bir cümle ile başladık iktisata. iktisat sınırsız isteklerin arzuların ihtiyaçların sınırlı imkânlarla karşılanması bilimi belki mahareti demek lazım. Dünyada bu cümlenin kurulduğu ilk günlerden bu tarafa ihtiyaçlar çok çok daha fazla arttı. Bu ihtiyaçlarımızı artık daha da çok çeşitlendirdik, bunları sağlayabilmek için de daha çok kaynak kullanabilme mecburiyetinde kaldık. Bugünkü dünyayı görüyoruz ki artık daha çok kaynak kullanacağız kullanmasına da kaynaklarda tükeniyor öyle ise elimizdeki kaynaklarımızı öncelikle çok verimli kullanmalı sonrasında da kullandığımızı tekrar kullanabilmemiz için de dönüştürmeliyiz saklamalıyız temizlemeliyiz. Eğer bunu yapabilirsek Sayın bakanımızın ifade etmiş olduğu konuşmalarında bizden sonraki nesillerimize çok daha güzel günler çok daha güzel yarınlar bırakabileceğiz.
Enerji verimliliği, endüstriyel işletmelerde üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Enerji girdisinin üretim içindeki payının azaltılması ve aynı üretimin daha az enerji tüketerek gerçekleştirilmesidir.
Elektrik üretiminin önemli bir kısmı sanayi sektöründe tüketilmektedir. Bu sebeple, sanayi sektöründe enerji verimliliği sürdürülebilir kalkınma açısından çok önemlidir. Sanayi sektöründe daha az enerjiyle aynı üretime ulaşmanın yanında enerji verimliliği; enerjiye harcadığımız paranın önemli bir bölümünün boşa harcanmamasını, yurtdışından enerji talebimizin azalmasını,  küresel iklim değişikliğinin en önemli sebepleri arasında olan enerji üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını sağlayacaktır. Bu sebeple, alacağımız bazı önlemler ve enerji tüketim alışkanlıklarımızdaki küçük değişiklikler bizlere çok şey kazandıracaktır.
Ülkemizde enerji verimliliği alanında birtakım çalışmalar yapılmaktadır. Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi bu çalışmalardan biridir.
Avrupa Birliği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eş finansmanı ile yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi ile Trakya Bölgesi'ndeki imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin enerji ve süreç verimlilikleri artırılacak ve bölgede verimlilik odaklı üretim teşvik edilecektir. Bununla birlikte proje ile kaynaklarımız israf olmayacak, üretim süreçlerinden tasarruf sağlanacaktır.
Verilecek danışmanlık hizmetleri ve eğitimler, KOBİ’lerimize büyük faydaları olacak, işletmelerin sürdürülebilirliğini ve piyasada rekabet avantajı sağlayacak, karlılığını arttıracaktır. Bunun yanında bu proje, KOBİ’lerin bilinçli büyümesine, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılmasına ve Trakya’da imalat sektörünün gelişmesine önemli katkıda bulunacaktır.
Bu vesileyle, bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a şükranlarımı arz ediyor, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Dr. Çetin Ali Dönmez’e, Milletvekillerimize, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri’ye,  KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt’a, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin’e ve emeği geçen diğer yetkililere teşekkür ediyor, bu projenin ülkemize, bölgemize, ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” dedi.
Program daha sonra yapılan bir dizi Çalıştay ile sona erdi. 4Gülçin Akyol

Haber Merkezi

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

dak dedektiflik

Ankara dedektiflik

kayseri escort

konya escort