banner57
Nitelikli eğitim ve kalite


Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. İsmail YILMAZ ile yaptığımız röportajda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin “Nitelikli Eğitim ve Kalite” süreci ile ilgili konuştuk ve bilgiler aldık. 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. İsmail YILMAZ gazetemize yaptığı açıklamalarda şunları söyledi. "Her alanda süratli bir değişimin yaşandığı günümüzde,  Namık Kemal Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından günümüze kadar 'nsana yatırım' felsefesi ile yola çıkmıştır. Bu felsefeden yola çıkan Üniversitemiz, çevre ve toplum ile bütünleşen, sosyal etkileşimleri dikkate alan, yarının ihtiyaçlarını bugünden tespit eden, öncü ve öngörülü bir hizmet anlayışı ile gelişmeleri takip ederek; eğitim, sağlık, ekonomi alanlarında verdiği eğitim ile araştırmacı ve yenilikçi anlayışıyla sürekli gelişen bir dünya üniversitesi olma yolunda mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadelenin odak noktasını da hiç şüphesiz teknoloji üretebilen ve bilgiye sahip olan yüksek seviyede eğitilmiş toplumlardan oluşmaktadır."

Trakya Gazetesi: 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. İsmail Yılmaz Hocam, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitemizde hem Rektör Yardımcılığı görevini hem de Fen Edebiyat Fakültesinin Dekanlık görevini birlikte yürütüyorsunuz. Üniversitemizin ve Fakültemizin hedefleri hakında neler söylemek istersiniz? 

Prof. Dr. İsmail Yılmaz:
MARKA ÜNİVERSİTE
Namık Kemal Üniversitesinin temel görevi bir yandan eğitim ve öğretim hizmetleri vermek, diğer yandan temel ve uygulamalı alanlarda araştırma yaparak “Marka Üniversite” yaratabilmektir. Yapılan araştırmaların temel amacı ise bilgi üretilmesi ve mevcut bilgilere yenilerin katılmasıdır. Bu aşamada Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi de, Üniversitemizin misyonuna uygun olarak kendi misyonunu nitelikli eğitim ve kalite olarak belirlemiştir. Busüreçte Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Üniversitemizin temel bilimlerdeki en önemli taşı olarak, yüklenmiş olduğu sorumluluk ve görev bilincini yaptığı çalışmalar ve yetiştirdiği insan gücü ile vurgulamaktadır...
Fen Edebiyat Fakültesi hedeflerine bakıldığında temel bilimlerin evrensel ve özgün değerleri hakkında ölçütlere uygun bilgi üreten, bu bilgileri doğru ve etkin biçimde aktaran, evrensel bilim değerlerine uygun biçimde yorumlayan ve çözümler üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde etkili ve nitelikli bir yükseköğrenim kurumu olmaktır.

Trakya Gazetesi: 
Sayın Prof. Dr. İsmail Yılmaz Hocam, Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki akademisyenler ve öğrenciler hakkında genel bir bilgi verir misiniz? 

Prof. Dr. İsmail Yılmaz:
DÜNYA STANDARTLARINDA 
EĞİTİM VERİYORUZ
Bilimsel literatürdeki son gelişmeleri yakından takip ederek öğrencilerine aktaran, alanında deneyimli, uzman 133 akademik kadrosuyla, dünya standartlarında yüksek öğretim imkanı sunan  fakültemiz; Alman Dili ve Edebiyatı, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz dili ve edebiyatı, Arkeoloji, Kimya, Sosyoloji, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile toplamda 2.675 lisans öğrencisi, 281 Yüksek Lisans, 30’u Doktora olmak üzere toplamda 2.986 öğrencisi bulunmaktadır. Merkez kampüste lisans düzeyinde en yüksek öğrenci potansiyeli fen edebiyat fakültesinde bulunmaktadır. Bu bölümlerin haricinde Psikoloji Bölümü akademik kadrosunu oluşturarak planlanan eğitim-öğretim hizmetine en yakın zamanda başlaması düşünülmektedir. Ayrıca kimya bölümümüz 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren Türkiye de ilklerden biri olacak intörn uygulamasına geçecektir. BU bölgede bulunan kimya ile ilgili iletmelere giderek orada tecrübelerini arttıcaklar ve bir dönem sektörde intörn kimyager olarak çalışacakladır.

Trakya Gazetesi: 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. İsmail Yılmaz Hocam, Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki bilimsel çalışmalar hakkında neler söylemek istersiniz?

Prof. Dr. İsmail Yılmaz:
FEN EDEBİYAT 
FAKÜLTEMİZDEKİ 
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
Fakültemizde yayınlanmakta olan dergiler;  akademisyenlerimiz tarafından yapılan çalışmaları ve araştırmaları bilim dünyasıyla buluşturmaktadır. Bilim dünyasında bilginin dolaşımını sağlayan, bilginin kılcal damarları işlevini gören bilimsel ve akademik dergiler;  akademik kurumlardaki bilimsel gelişimlerin, bilim dünyası tarafından bilinmesi, anlaşılması ve atıf yapılması ülkeler ve yükseköğretim kurumları için önemli bir gösterge ve bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Halihazırda fakültemiz bünyesinde uluslararası indeksler tarafından taranan üç adet dergimizde bulunmaktadır.
Değerli akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız ve öğrencilerimiz ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında yaptığımız işbirliği çalışmaları kapsamınsa ülkemizde “bilim kültürü” oluşturabilmek amacıyla “Bilmeyen Kalmasın” isimli  bir proje ile İlkokul, ortaokul, ortaöğretim çağındaki öğrenciler ile veliler ve Tekirdağ halkı projenin hedef kitlesini oluşturdu. Proje ile çocukların bilgi, beceri ve düşünme kapasitesini artırıp; problem çözme becerilerini geliştirerek, bilimsel gerçeklikler ışığında hayatla ilgili daha anlaşılır, etkili ve kalıcı çözümler sağlamalarına dair bakış açısı kazanmaları amaçladık. 

Trakya Gazetesi: 
Sayın Prof. Dr. İsmail Yılmaz Hocam, Fen Edebiyat Fakültesi'nde ders dışında bilimsel çalışmaların yanı sıra ne tür sosyal etkinlikler vardır?

Prof. Dr. İsmail Yılmaz:
SOSYAL, KÜLTÜREL
VE SANATSAL FAALİYETLER
Üniversite hayatını daha eğlenceli hale getirmek için koordinatörlüğünü Fen Edebiyat Fakültemizin öğretim üyelerinin yaptığı ve çeşitli faaliyetlere imza atan 12 farklı öğrenci topluluğumuz bulunmaktadır. Öğrencilerimizin ders dışı, demokratik, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri ve üniversite tarafından sağlanan imkânlardan eşit ve düzenli olarak yararlanmalarını sağlamak amacıyla desteklediğimiz öğrenci topluluklarımızın en büyük avantajı ise hiç kuşkusuz öğrencilere sağlamış olduğu yeni arkadaşlıklar ve kişisel gelişim becerileridir. 
Bunun yanında öğrenci ve öğretim elemanlarımız değişim programlarına katılarak geniş bir yelpazede ders ve çalışma programları elde etmektedirler. Bu değişim programlarından yararlanan öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız  gelişmiş bir sosyal çevrede unutamayacağı bir deneyim yaşıyor ve arkadaş çevresi edinmektedirler. Kendi ülkemizin veya şehrimizin sınırları dışında her zaman ziyaret edebileceğiniz ve size ziyarete gelecek insanlarla tanışarak gelecekteki kariyer planları için önemli bir adım atmış ve özgeçmişlerine ekleyecekleri güzel bir deneyim elde etmiş olurlar. 

Trakya Gazetesi: 
Sayın Prof. Dr. İsmail Yılmaz Hocam, son oloarak Fen Edebiyat Fakültesi ile ilgili olarak neler söylemek istersiniz?

Prof. Dr. İsmail Yılmaz:
Fakültemizde araştırma faaliyetleri akademik anlamda en ileri düzeyde olacak şekilde sürdürülmektedir. Öğretim üyeleri uzmanlaşmak istedikleri alanlarda araştırma yapma, proje oluşturma ve yayın yapma  konularında desteklenmektedirler.

Fakülte yönetimi olarak bizler iç ve dış paydaşlarımıza yönetişim kavramından hareketle diyoruz ki; “Biz tüm bunların bilincinde olarak öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin potansiyelini iyi kullanmak ve iyi organize etmek sureti ile bu üniversitemizi ve fakültemizi Türk Yüksek Öğretim Kurumları arasında daha da güzel bir yere taşımak ve uluslararası bir üniversite haline getirmek istiyoruz." Bunun için potansiyelimiz vardır. Bugün başarımızın altında yatan temel değerimizden olan; "ÇÖZÜME ORTAK OLUN YÖNETİME KATILIN” düşüncesi ile belirlediğimiz misyona başarılı adımlarla devam etmekteyiz...”

Prof. Dr. İsmail Yılmaz Kimdir?
Tekirdağ’da doğdu. İlk, ortaokul ve lise tahsilini Tekirdağ’da tamamladı.
1988 yılında Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümünü kazandı. 1992 yılında mezun olarak aynı bölümde yüksek lisans öğrenimine başladı. Aynı yıl Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek lisans programını 1994 yılında, doktora programını 1998 yılında tamamladı. Aynı yıl Yardımcı Doçent olarak atandı. 2010 yılında Doçentlik sınavını başarı ile tamamlayıp Doçent doktor unvanını almaya hak kazandı. 2015 yılında profesör kadrosuna atandı ve halen aynı bölümde Profesör Doktor olarak öğretim üyeliği görevi yapmaktadır.
Prof. Dr. İsmail YILMAZ ‘ın 1 adet uluslararası kitap editörlüğü ile uluslararası ve ulusal dergilerde ve kongrelerde yayınlanmış 166 adet makalesi bulunmaktadır. 2005 yılında Trakya Üniversitesi’nden 2009 ve 2012 yıllarında da Namık Kemal Üniversitesi’nden bilimsel yayınlarından dolayı ödüller almıştır.
Birçok komisyon ve kurullarda görev alan Prof.Dr. İsmail YILMAZ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevinde 4 yıl bulundu. Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini 2009-2015 yılları ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini de 2011-2015 yılları arasında gerçekleştirdi. Aralık 2015’te Rektör Yardımcılığı görevine atanan Prof.Dr. İsmail YILMAZ, 2017  yılı şubat ayından beri Rektör yardımcılığı görevine ilave olarak Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevini de yapmaktadır. Prof. Dr. İsmail Yılmaz evli olup iki kız babasıdır.

Haber Merkezi

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.