İŞKUR’dan engelli istihdamı
banner57

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar ESEN, Engelli İş Koçluğu ve İş Kulübü hizmetleri kapsamında düzenlenen belge törenine katılarak, İŞKUR hizmet ve faaliyetleri ile engelli istihdamı hakkında açıklamalarda bulundu. 
Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Engelli İş Koçu Gonca YILMAZ AYDIN tarafından Tekirdağ Özel Eğitim Meslek Okulu velilerine ve öğretmenlerine destekli istihdam modeli ve Engelli İş Koçluğu hizmetleri anlatıldı, İş Kulübü Lideri Özge ŞİMŞEK tarafından da öğrencilere “İş Arama Becerileri Ve Mülakat Teknikleri” eğitimleri verildi, eğitime katılanlar işverenle de görüşme imkânı buldu. Katılımcılara eğitim sonunda katılım belgesi verildi.
Tekirdağ İŞKUR İl Müdürü Yaşar ESEN, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün önemli bir gün olduğunu ancak, yılın diğer günlerinde de İŞKUR olarak, engelli vatandaşlarımızın yaşamın her alanında ve özellikle istihdam edilebilirlikleri açısından yanlarında olunduğunu, gereken ihtimamın gösterildiğini belirtti. Konuşmasına “Engelli” tanımlarına değinerek başlayan ESEN: “5378 sayılı Engelliler Kanunu’na göre engelli; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireydir. Türkiye İş Kurumu mevzuatında ise; bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az %40’ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporları ile belgelenen ve çalışabilir durumda olan kişilere engelli denilmektedir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), engellilerin karşı karşıya olduğu sosyoekonomik ve psikolojik sorunlarını, kurum hizmetlerinde öncelik vererek, ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. İŞKUR; engelli vatandaşların kendi kendilerine yetebilmeleri, topluma ve ailelerine faydalı olabilmeleri, kendilerine uygun yaşam koşulları oluşturmalarına yönelik çalışmalar yapmaktadır.” dedi. 
Yaşar ESEN, engellileri işgücü piyasasına dâhil edebilmek için çeşitli yollar izlendiğini bildirerek, “engellilerin, özellikle bazı uygulamalar ile işgücü piyasasına katılımları sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu uygulamaların başında, 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinde belirtilen kota gelmektedir. İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü” denilmiştir. Diğer bir uygulama da: Özellikle istihdamında zorluk çekilen engelli vatandaşlarımızın, istihdam edilerek işgücüne dâhil oldukları korumalı işyerleridir.” dedi.  
ESEN, Korumalı işyerlerinin, normal işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engelliler için meslekî rehabilitasyon ve istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve malî yönden desteklendiği ve çalışma ortamının özel olarak düzenlendiği işyerini ifade ettiğini belirterek, “en az sekiz engelli bireyin çalıştığı işyerinin işvereni, korumalı işyeri statüsünün kazanılması için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurmak zorundadır. Korumalı işyerinde çalışmak isteyen engelli bireyler, bireysel olarak veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri aracılığı ile işyerlerine başvuruda bulunurlar. İşyeri, işe aldığı engelli bireyleri en geç bir ay içinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Korumalı işyerinde istihdam edilebilmek için en az % 40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli olmak, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olmak ve 15 yaşını bitirmiş olmak gerekmektedir.” dedi. 
İl Müdürü Yaşar ESEN Tekirdağ ilindeki engelli sayısı ile ilgili olarak; Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Çerkezköy Hizmet Merkezi ve  Çorlu Hizmet Merkezinde aktif iş arayan engelli kişi sayısının 2.778 kişi olduğunu, İŞKUR kayıtlarına göre Tekirdağ ilinde 4/A sigortalı çalışan engelli sayısının 3.978 kişi olduğunu belirtti. 
Yaşar ESEN Konuşmasının devamında, engellilerin istihdamına yönelik prim teşvikinden ve başlıca İŞKUR hizmetlerinden bahsetti:
“HAZİNE PRİM TEŞVİĞİ: Özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı Hazinece karşılanmaktadır.
ENGELLİLERE YÖNELİK İŞE YERLEŞTİRME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ: İŞKUR’a kayıt olarak iş arayan engellilere, iş ve meslek danışmalığı hizmetleri verilerek ya mesleki niteliklerini artırmak için kurs veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirilmekte ya da durumlarına uygun işlere yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, engellilerin kendi işlerini kurmaları da teşvik edilmektedir. 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde Engelli danışmanlığı kapsamında toplam 1.915 kişi ile görüşme yapıldı, toplam 902 engelli vatandaşımız işe yerleştirildi, 26 engelli iş arayanımız işbaşı eğitim programına katıldı.
ENGELLİ İŞ KOÇLUĞU HİZMETİMİZ: Tekirdağ İŞKUR’da görevli Engelli İş Koçlarımız 2018 yılından beridir engelli iş arayanlarımıza istihdam öncesinde yardımcı oluyor, iş arayanlarımızla işverenlerimizi İl Müdürlüğümüz ve Hizmet Merkezlerimizde toplu iş görüşmelerinde buluşturuyor, istihdam sırasında işyerlerine ziyaretler gerçekleştirerek işe uyumlarını takip ediyor, karşılaşılan sorunları gidermeye çalışıyor. Engelli bireylerin istihdama kazandırılması için dünyada gelişmiş birçok ülkede uygulanan destekli istihdam modeli kapsamında, 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla 51 ilde73 birimde Engelli İş Koçluğu hizmeti sunulmaktadır. 
ENGELLİLERE YÖNELİK İŞ KULÜBÜ HİZMETİMİZ: Kurumumuzca, özel politika gerektiren grupların daha yoğun ve özelleştirilmiş danışmanlığa ihtiyaç duyması nedenleriyle İş Kulüpleri Projesi hayata geçirildi. İş Kulübü hizmetimiz kapsamında dezavantajlı gruplar arasında yer alan engelli iş arayanlarımıza gruplar halinde yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Projenin gayesi, çalışmak isteyen herkese göre bir iş olduğu fikrinin işsizlerde oluşmasını sağlamaktır. Kadınlar, gençler, engelliler, sosyal yardım yararlanıcıları, Roman vatandaşlar ve uzun süreli işsizler gibi özel politika gerektiren gruplarda yer alan bireylerle iş arama kanallarını, mülakat tekniklerini, işveren beklentilerini paylaşarak özgüvenlerini yükseltmek ve gerekli sunum tekniklerini tatbik ederek işsizlerdeki ümitsizliği kırmayı hedefliyoruz. 
ENGELLİ KENDİ İŞİNİ KURMA HİBE DESTEĞİ: Kendi işini kurmak isteyen engellilerimize Kuruluş İşlem Desteği için; işyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL; İşletme Gideri Desteği için; sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla %60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL; Demirbaş Desteği için; sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45.000 TL olmak üzere toplamda 65.000 TL hibe ediyoruz. Ayrıca, engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyona yönelik projeler ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği Korumalı İşyeri Desteğine yönelik projelere de Kurumumuzca geri ödeme olmaksızın finansman desteği veriliyor. 
Engelli işçi çalıştırmadığı için işverenlerden tahsil edilen ceza paraları; engellilerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılıyor.
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşveren veya İşveren Vekillerinden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun aldığı kararlar neticesinde; İl Müdürlüğümüz tarafından; 
- Engelli Kendi İşini Kurma Projeleri kapsamında 5 engelli bireye işyeri kurma hibe desteği verildi.
- Engelli Destek Teknolojileri kapsamında 2 özel sektör işyerinde 6 engelli istihdamı sağlandı. 
- Engelli Mesleki Eğitim Kursları kapsamında 13 kursumuza toplamda 146 engelli kursiyere mesleki eğitim verildi.”
Yaşar ESEN konuşmasının sonunda, 2021/3 sayılı Komisyon Kararı gereği engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili Komisyonun 2022/1 sayılı toplantısına sunulacak projelerin son başvuru süresi engelli hibe desteği başvuruları için 17 Aralık 2021 tarihi saat 23:59’a kadar, diğer projeler için ise 17 Aralık 2021 mesai saati bitimine kadar uzatıldığını,engelli vatandaşlarımız, İŞKUR’un hizmetleri hakkında, Kurumumuzu ziyaret ederek Engelli İş Koçlarından ya da  www.iskur.gov.tr  internet adresinden detaylı olarak bilgi alabileceklerini belirtti.
4Özge Ebecek                                         

Haber Merkezi

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

dak dedektiflik

Ankara dedektiflik

kayseri escort

konya escort