Eğitimcilere şiddet protesto edildi
banner57

Türk Eğitim-Sen Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı dikkat çekmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, mektup gönderildi.
Türk Eğitim- Sen, 81 ilde eş zamanlı eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı dikkat çekmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, mektup gönderdi. 
Türk Eğitim Sen Tekirdağ Şube Başkanı Kamuran Varma ve sendika üyeleri, Süleymanpaşa  PTT binasına gelerek hazırlamış oldukları mektubu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdi. Mektubun gönderilmesinden önce açıklamalarda bulunan Türk Eğitim Sen Tekirdağ Şube Başkanı Kamuran Varma; ‘Görüldüğü üzere ülkemizde şiddet her geçen gün artmaktadır. Şiddetin bu şekilde artmasında elbette çok farklı unsurların etkisi vardır. Ancak en önemli olanın, adalet duygusu yoksunluğu, gelir dağılımındaki adaletsizlik, temel insani değerlerdeki yozlaşma, günlük yaşam anlayışı, medya etkisi ile oluşan olumsuz örneklemeler, amacına uygun verilemeyen eğitim yoksunluğu ve ahlaki değerlerdeki erozyondur. 
Bu gerekçeleri artırmak elbette mümkündür. Tüm bunlar her gün önümüze yeni şiddet vakaları çıkarmaktadır. Başta yaşlılar, kadın ve çocuklar olmak üzere, şiddet toplumumuzda yaygınlaşmakta ve eğitim çalışanları olmak üzere kamu çalışanlarının tamamına ve toplumumuzun her kesimine sirayet etmiştir.
Bu kapsamda ülkemizde şiddetin son bulmasını istiyoruz. Özellikle son zamanlarda, eğitimde ölümle sonuçlanan şiddet vakaları sıkça görülmeye başlanmıştır. Artık eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmalıdır. Öğretmenlerimiz, her önüne gelenin kolaylıkla ve cüretkârca hakaret edebildiği ya da şiddet uygulayabildiği kimseler olmaktan çıkarılmalıdır. 
Her zaman söylüyoruz; öğretmene verdiğimiz değer, aslında çocuklarımıza verdiğimiz kıymettir. Toplumun işte bu şuurla hareket etmesi ve öğretmenlerimize muteber bir tutumla yaklaşması gerekmektedir.
Tabii bunun yanı sıra ülkemizi yönetenlerin ve yasa koyucuların da eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici ve öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artırıcı tedbirleri alması gerekmektedir. Bu amaçla Türk Eğitim-Sen olarak, hazırladığımız yasa teklifini TBMM gündemine taşıdık. İnşallah teklifimiz TBMM’de bulunan tüm partilerin mutabakatıyla en kısa sürede hayata geçirilir.
 Hayatını eğitime adayan, fedakârca görevini yapan eğitimcilerimizin can güvenliğinin sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yürürlüğe konulması gerekmektedir. Eğitimcilere şiddet uygulandığında bir şikâyete bağlı kalmaksızın fail hakkında kamu davası açılması ve en ağır cezai müeyyideler uygulanmalıdır.
Bu kapsamda, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde eğitim çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla bugün, Sayın Cumhurbaşkanı’na 81 ilden 81 mektup göndereceğiz.
Diliyoruz ki, bundan sonra eğitim çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanlar gereken müeyyideyle muhatap olurlar ve yapanın yanına kar kalmaz.’ diye konuştu.
Türk Eğitim Sen Tekirdağ Şube Başkanı Kamuran Varma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdikleri mektupta şu ifadelere yer verdiklerini belirtti,
“Sayın Cumhurbaşkanım, 
Malumunuz üzere, şiddet olaylarında toplum sıhhatimizi etkileyecek düzeyde önemli bir artış söz konusudur. Başta kadın ve çocuklara yönelik olmak üzere, şiddet vakaları adeta toplumsal bir cinnet seviyesine ulaşmış durumdadır. 
Bu kapsamda öğretmenlerimize ve eğitim çalışanlarına karşı şiddet olaylarında da inanılmaz bir artış söz konusudur. Şu bir gerçektir ki, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet meselesi, eğitim hayatımızın öncelikli ve önemli sorunlarından birisi haline gelmiştir. 
Gün geçmiyor ki, öğretmene dönük bir şiddet hadisesine dair bir haber medyaya yansımamış olsun. Sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kalan, darp edilen ve hatta canına kast edilen öğretmenlerimiz yüreklerimizi dağlamaktadır. 
Durumun can alıcı bir diğer tarafı da öğretmenlerimize yönelik gerçekleşen şiddet vakalarının failleri, büyük oranda öğrenci ya da öğrenci velisidir. Sendikamızın geçen yıl gerçekleştirdiği bir anket çalışması göstermiştir ki, eğitim çalışanlarına şiddet uygulayanların %67’si öğrenci ya da öğrenci velileridir. Bu, üzerinde önemle ve uzun uzun düşünülmesi gereken bir noktadır. Dün, canından parçasını yani evladını okula getirirken “Eti senin kemiği benim” diyecek kadar öğretmene güvenen, teslimiyetiyle ve muteber bir tutumla yaklaşan bu toplum, ne zaman ve nasıl bu duruma gelmiştir? İşte problemin çözülmesi gereken asıl düğümü bizce buradadır.
Artan şiddet olayları, eğitim çalışanlarında can güvenliği endişesine dahi yol açmakta ve motivasyonlarını olumsuz etkileyecek ölçüde tedirgin etmektedir. Şu gözden kaçırılmamalıdır ki; öğretmene şiddet, sadece adli boyutu olan bir sosyal problem değil, aynı zamanda bir eğitim sorunu halini almıştır.
Sadece son birkaç yılda ölümle sonuçlanan şiddet olaylarına örnek verirsek; 
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çektiğini tespit ettiği öğrencisi tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde üniversitedeki odasında hunharca öldürüldü. 
2 Nisan 2019 tarihinde Gebze Atatürk Anadolu Lisesi’nde görevli müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu öğrencisi tarafından okulunda vahşice katledildi. 
İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 15 Aralık 2017 tarihinde öğrencisi tarafından vurularak öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen ve İzmir’in Karabağlar ilçesinde 25 Eylül 2012 tarihinde bıçaklanarak öldürülen Rabia Sevilay Durukan öğretmenimizi de unutmadık! 
Sanırım herkes kabul eder ki, öğretmenlere yönelik şiddet hadiselerinin artış göstermesinin nedenlerinin başında, öğretmenin itibarının rencide edilmiş olması gelmektedir. “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” şuuruyla yoğrulmuş bir medeniyet ikliminde, öğretmenler bu kadar kolay hakaret edilebilen ve her önüne gelenin şiddet uygulayabildiği kimseler olmamalıdır. Dolayısıyla bu noktada atılacak ilk adım öğretmenlik mesleğinin itibarını artırıcı tedbirleri almaktır. 
Bu amaç doğrultusunda yapılacak yasal düzenlemelerin yanı sıra, başta yöneticiler olmak üzere toplum kanaatini yönlendiren herkesin bu yüksek sorumluluk duygusuyla öğretmenlerimize yönelik söylem ve tutumlarına dikkat etmeleri gerekmektedir.
Öte yandan, şiddet hadiselerine zemin ve ortam hazırlayan başka hususları da görmek lazımdır. Öncelikle, güvenlik tedbirleri ve hizmetleri çok yetersizdir. Biliyoruz ki, okulların çok büyük kısmında yeterli güvenlik tedbirleri alınmamakta, Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegre kamera imkanları bulunmamakta, hatta bir çok okulumuzda  güvenlik hizmeti sadece nöbetçi öğretmenler eliyle sağlanmaya çalışılmaktadır. Okullarımıza ve üniversitelerimize öğrenciler hatta öğrenci olmayan unsurlar sopa, kesici/delici alet ve hatta ateşli silah dahi sokabilmektedir. 
Öğrenci, veli ve diğer toplum kesimlerinin şiddet hususunda adli ve hukuki açıdan bilinçlendirilememiş olması, öğrencilerimizin bağımlılık ve kötü alışkanlıkların cenderesinde bırakılmış olması, disiplin mevzuatının yetersizlikleri, medyanın öğretmenlerimiz hakkında sorumsuz ve ölçüsüz yayınları ve en önemlisi de yasal koruma eksikliği eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına uygun zemin ve fırsat hazırlamaktadır.
Sayın Cumhurbaşkanım, 
Biz eğitimciler olarak, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması anlamında toplumsal bir seferberlik haline ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Ki, zaten öğretmene yönelik şiddet sadece eğitim çalışanlarının sorunu değil, toplumun sorunudur. Çünkü unutulmasın ki, öğretmene verdiğimiz değer, aslında ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza verdiğimiz kıymettir. 
Zat-ı âlinizin iradesi ve TBMM’nin yapacağı yasal düzenlemelerle şiddetin önlenmesi yolunda mesafe kat edeceğimize inanıyoruz. Hayatını eğitime adayan, bilgi ve tecrübesini aktarmak için ihlâsla çaba sarf eden, öğrencilerini kendi çocuklarından ayırmayan ve fedakârca görevini yapan öğretmenlerimizin can güvenliğinin sağlanması anlamında yasal düzenleme yapılmalıdır. Türk Ceza Kanunu’nun 112 inci maddesinde düzenleme yapılmalı, şiddeti önleyici tedbirler ve caydırıcı müeyyidelerin getirilmesi sağlanarak eğitim çalışanlarının güvenlik içinde çalışması yasal koruma altına alınmalıdır. Ayrıca bu düzenlemeyle, eğitimcilere şiddet uygulandığında bir şikâyete bağlı kalmaksızın, fail hakkında kamu davası açılması ve en ağır cezai müeyyidelerin uygulanmasını talep ediyoruz. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete asla müsamaha gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı bilincinin oluşturulması, önleyicilik açısından önemli bir adım olacaktır. 
Sayın Cumhurbaşkanım, 
İfade ettiğimiz gibi, artık bir eğitim sorunu haline gelmiş olan eğitim çalışanlarına şiddet konusunda ilgili süreçlerin harekete geçirmesi gerekir. Eğitimin asli unsuru ve taşıyıcı kolonu olan öğretmenlerimizin saygınlığının artırılması, güvenli çalışma ortamlarına kavuşmaları, daha verimli eğitim hizmetini getirecek ve dolayısıyla toplumun sağlıklı geleceğini inşa edecektir.
Şahsınızın eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi anlamında gerekli adımların atılması hususunda irade ortaya koyacağınıza inanıyoruz. 
Daha fazla canın yitip gitmemesi, mirasçısı olduğumuz medeniyetimize yakışmayan öğretmene şiddetin önlenmesi anlamında yasal düzenlemenin bir an önce yapılması gerekir.
Biz inanıyoruz ki, öğretmenle birlikte kaybettiğimiz, esasında toplumun ve Türkiye’nin geleceğidir. 
Takdirlerinize arz ederiz.”
4Gülçin Akyol
 

Haber Merkezi

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.