20 Ağustos 2019 Salı

Öztrak’tan Tek Adamlık açıklaması

Cumhuriyetimizin 95. Yıldönümünü Kutluyoruz

29 Ekim 2018, 14:31
Bu makale 793 kez okundu
Cumhuriyetimizin 95. Yıldönümünü Kutluyoruz
RECEP YILDIZ

 29 EKİM: 

EN BÜYÜK 
BAYRAMIMIZ
Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günüTürkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramımızdır.
2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiş ve bu teklif 19 Nisan'da TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in Onuncu Yıl Kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü ‘’en büyük bayram’’ olarak nitelendirmiştir.
Bu yıl cumhuriyetimizin 95.yıldönümünü kutlamaktayız.
CUMHURİYETE GİDEN  YOL
 Yıldönümü münasebetiyle Cumhuriyete giden yolu sizlere kısaca hatırlatmak istiyorum.
Cumhuriyet Arapçada “cumhur” kelimesinden gelen halk, ahali anlamına gelmektedir. Cumhuriyet milletin egemenliğini kendi elinde tutması ve yönetmesi demektir. Mustafa Kemal cumhuriyet düşüncesine her zaman  ilgi ve yakınlık duymuş, özellikle de Fransız ihtilaliyle ilgili bilgi ve eserler  O’nu derinden etkilemiştir.
Mustafa Kemal kurtuluş mücadelesini  başlatmak için Samsun’a ayak bastığı daha o ilk günlerde Türk milletine olan o güvenini “Millet tek vücut olup egemenlik esasını  ve Türklük duygusunu hedef tutmuştur” diyerek açıkça ortaya koymuştur.
Amasya Genelgesinde “Milleti  yine milletin azim ve kararı kurtaracak”  ifadeleriyle kurtuluş mücadelesinin başladığı daha o ilk yıllarda cumhura ve cumhuriyete olan bütün inancını ortaya koymaya başlamıştır. Yine Erzurum Kongresiyle ilgili hazırlık çalışmalarının yapıldığı günlerde Mustafa Kemal’in yaveri Mazhar Müft Kansu Atatürk’e “Kurtuluş mücadelesi  sonrası başarı sağlandığında hükümet şekli  ne olacak”? diye sorar. Bu soruya  Mustafa Kemal’in cevabı gayet açık ve nettir:
“Zaferden sonra hükümet şekli cumhuriyet olacaktır” diyerek kurtuluş mücadelesiyle birlikte kurulacak devletin yönetim biçiminin cumhuriyet olacağı düşüncesinin kafasında yer aldığı görülmektedir
Mustafa Kemal Ankara’ya geldikten sonra 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisini toplayarak Cumhuriyete giden yoldaki ilk adımı atmış oldu.  20  Ocak 1921’ de ise Teşkilat-ı Esasiye Kanunu çıkarılarak devletin yasama ve yürütme ile ilgli tüm yetkiler TBMM tarafından yürütülür. 
TBMM öncelikle hilafet ve saltanatı çıkarılan yasalarla ortadan kaldırır. Artık cumhuriyet yolunun üzerindeki en önemli engeller temizlenmiş, bu yol aydınlığa ve cumhuriyete ulaşacak hale getirilmiştir.
Atatürk artık sıranın “Cumhuriyetin ilanına” geldiğine karar verir ve bu kararını da 28 Ekim 1923 akşamı düzenlenen yemekte:
           -“Yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz”, diyerek bu tarihi kararını açıklar. Cumhuriyetin ilanının kabul edilmesi için ilk anayasamız olan Teşkilat-ı Esasiye kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılması gerekmektedir. O gece hemen bir kanun tasarısı hazırlanır. Yasada yapılacak değişiklikler ortaya konur. Anayasa’nın 1. Maddesine: “Türkiye devletinin şekli hükümeti cumhuriyettir” cümlesi eklenir. Anayasanın yine bazı maddeleri değiştirilerek “Cumhurbaşkanını meclisin seçeceği, başbakanı ise cumhurbaşkanının atayacağı” hükmü konulur. Ertesi gün toplanan TBMM büyük bir coşkuyla 29 Ekim 1923’de cumhuriyeti  kabul eder ve tüm dünyaya ilan eder. Böylece cumhuriyete giden yolda “son kutlu adım da” atılmış olur. 
CUMHURİYET NEDEN 29 EKİM’DE 
İLAN EDİLDİ?
Cumhuriyet neden 29 Ekim’de ilan edildi? Bu soruyu Fahrettin Altay, Atatürk’e sormuş, şu yanıtı almıştır:
''Mondros 30 Ekim’dir. Cumhuriyet 29 Ekim. İşte bu bir milletin, mazlum bir milletin ahıdır. Sanırım ki o zamanki devletler bunu anlamışlardır.''
Atatürk neden 29 Ekim tarihini seçti?Atatürk 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi ile her anlamda teslimiyet içine girmiş, kendi tabiri ile esarete uğramış milletinin bir anlamda öcünü almak için 30 Ekime 1 gün kala cumhuriyetin ilan edilmesini istemiştir. Mustafa Kemal Atatürk, mağrur ve galip batılı devletlere “Ben 30 Ekim’i tanımıyorum! Sizden bir gün öndeyim. Siz 29 Ekim’i tanıyacaksınız!” demiştir.
ATATÜRK’Ü CUMHURİYET’E 
YÖNELTEN SEBEPLER NELERDİ?
Kurtuluş mücadelesinin kahramanı, modern Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü cumhuriyete yönelten sebepler nelerdi? Konuya bir de bu çerçeveden baktığımız zaman: Atatürk gençlik yıllarından itibaren cumhuriyeti benimsemiş  içine sindirmiş, hayatı boyunca hep bu özlemle yaşamıştır.
Cumhuriyet biçimi,  Atatürk’e göre “Türk ulusunun tabiat ve adetlerine en uygun idare şeklidir”. Atatürk’ün Cumhuriyete uygun düşüncelerinin başında; “Hürriyet  ve istiklal benim karakterimdir. Ben milletimin ve büyük ecdadımın bu kıymetli mirasından olan istiklal ile yaratılmış bir insanım” diyerek istiklale olan düşkünlüğünü açıkça dile getirmiştir. Atatürk’ün; “Cumhuriyet  rejimi demek demokrasi  sistemiyle devlet şekli demektir” sözleriyle de cumhuriyetin en önemli  özelliğinin, milletin egemenliğine dayanması ve demokrasiyi savunması olduğunu görerek cumhuriyeti benimsemesine neden olmuştur.
Yukarda ifade etmeye çalıştığımız ifadeler, Atatürk’ü cumhuriyete götüren ve cumhuriyet fikrine yönelten sebepler arasında gösterilebilir.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hepimizin bildiğine inandığım Onuncu yıl nutkunda: “Az zamanda çok büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir” sözleriyle cumhuriyetin fazilet olduğunu, cumhuriyet idaresinin faziletli ve namuslu insanlar yetiştireceğini dile getirmiştir. Atatürk çok zor şartlar altında, bin bir güçlükle kurulan cumhuriyete sahip çıkılması gerektiğini savunmuş ve her zaman cumhuriyetimizle övünmüştür. Cumhuriyetin kolay kazanılmadığını ise şu sözleriyle de açıkça ortaya koymuştur:
“Cumhuriyetimiz bedava kazanılmış değildir, bunu elde etmek için çok kan döktük, her tarafa kırmızı kanımızı akıttık”.
TEKİRDAĞ’DA CUMHURİYET 
BAYRAMI KUTLAMALARI
Tekirdağ'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, dün (28 Ekim 2018 Pazar günü) saat 13.00’da, Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Töreni ile başlamıştır. Bugün saat 10.00’da, Valilik makamındaki tebriklerin kabul edilmesinin ardından tören, Orduevi Önündeki sahil caddesi üzerinde planlanan “Bayram Töreni” programına göre icra edilerek, askeri birlikler ve öğrencilerin geçişiyle tamamlanacaktır.
Törenlere her zaman olduğu gibi çok sayıda Tekirdağlı vatandaşın katılması beklenmektedir.
Akşam saat 19.00’daTekiraAVM’den Sahil Dolgu Alanı’na kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince organize edilen “Cumhuriyet Yürüyüşü” yapılacaktır.
Gece saat 20.00’da Tekirdağ Valiliğince Ramada Otel’de 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlenecektir.
(1923) 30 EKİM, CUMHURİYETİN 
İLK SABAHI…
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nüsufu 13 milyon. 6 milyonu hasta.11 milyon insan köylerde yaşıyor. 40 bin köy var, 37 binin de okul yok, postane yok dükkan yok. Ortalama ömür 40.  41. yaşını görene maşallah deniliyor. Memlekette sadece 337 doktor var. 40 bin köy var ama ebe sayısı sadece 136. Ülkeyi yeniden inşaa etmek gerekiyor kiremit bile yok. Limanlar madenler yabancıya ait.
Osmanlıdan kala kala 4 fabrika kalmış: (Hereke ipek, Feshane yün, Bakırköy bez, Beykoz deri.)Kişi başı milli gelir 45 dolar. Elektrik sadece İstanbul, İzmir  veTarsus da var.
Bunun yanında zaten dökülüyoruz.  Mubadele ile 400 bin insan geliyor.Gelen her iki çocuktan biri yollarda at arabalarında hayatını kaybediyor. Mübadele ile gelip mağarada kalanlar var.
Kadın insan değil Cumhuriyetten önce; Eşit eğitim hakkı yok, Meslek edinme hakkı yok, Boşanma hakkı yok, Velayet hakkı yok, Seçme hakkı yok, Seçilme hakkı yok, Gebeliği önleme hakkı yok, Doğum izni yok, Kızlık soyadını kullanma hakkı yok, Kadın, kendisine miras kalan mallar üzerinde tasarruf hakkı yok. Kimi alaturka saat, kimisi zevalli saati kullanıyor. Kimisi hicri takvim, kimisi rumi takvim kullanıyor
Dirhem, okka, çeki var. Arşın, kulaç, fersah var. Ne ağırlığımız dünyaya ayak uyduruyor, ne uzunluğumuz... 600 sene Türkçe'mizin ırzına geçmişler. Arapça Farsça harmanlanmış Osmanlıca diye bişey çıkarmışlar.
Harf devrimi yapıldı bir gecede cahil kaldık diyorlar değil mi? İbrahim mütaferrikadan (1674-1745) beri 150 yılda basılan kitap sayısı 417 Bunların çoğu da gayri müslüm matbaasında basılıyor. Voltaire bir kitabında (12. Charles’in Tarihi) diyor ki; “İstanbul’da bir yılda yazılanlar, Paris’te bir günde yazılanlardan azdır.'' Şerefsiz bu Voltaire!...
Erkeklerin sadece yüzde 7 si, Kadınların sadece binde 4’ü okuma yazma biliyor.Okur yazar erkeklerin ezici çoğunluğu, subaylar ve gayrimüslimden oluşuyor. Toplam 4894 İlkokul. Sadece 72 ortaokul, ve  23 lise var. Başkent Ankarada mesela lise sayısı sadece 2...
Türkiyenin bütün liselerinde sadece 230 kayıtlı kız öğrenci var. Ülkede sadece 1 tane üniversite var. O da Darilfünün.  Medreseden hallice.
ATATÜRK, KENDİ EL YAZISIYLA 
30 EKİM 1923 SABAHI İSMET PAŞAYA 
MEKTUP YAZIYOR
“Bize  geri, borçlu, hastalıklı bir vatan miras kaldı. Yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği bir görev var.
Özgür bir toplum oluşturmak, çağdaşlaşmak, bu ideali gerçekleştirmek zorundayız. Bu görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim.
Allah yardımcımız olsun…”
Mustafa Kemal’e dil uzatan 
vatan hainidir...
Bu yıl 95. yılını kutladığımız cumhuriyetimizin öyle çokta kolay kurulmadığı, cumhuriyete giden yolda Mustafa Kemal ve arkadaşlarının akıl almaz mücadeleler vererek bu yoldaki engelleri aşıp kutlu sonuca ulaştığı, bu sonuca ulaşırken de “çok kanlar döküldüğünü unutmamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
Daha nice 29  Ekimler görmek ve kutlamak en büyük dileğimiz olsun!En büyük  Bayramımız Kutlu Olsun!

Bu içeriğe yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  banner12
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  SAYFALAR
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV